Szegedi Tudományegyetem
     Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

     Magatartástudományi Intézet
magtud
hun eng ger


Dr. habil. Kelemen Oguz Ph.D.
intézetvezető


intezet
Alapítva: 1998


6722 Szeged, Mars tér 20. I. em.
Telefon: +36 62 420 530
Fax: +36 62 545 968
e-mail: office.magtud@med.u-szeged.huFontos hirdetmények

KOLLÉGÁKAT KERESÜNK!
A Magatartástudományi Intézet
a magyar, angol és német nyelvű orvosképzéshez
pszichológus és bioetikus oktatókat keres, biztos nyelvtudással.

A részletek itt találhatóak.
marster
ELKÖLTÖZTÜNK!
A MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
ideiglenesen új helyre költözött.

Címünk: SZEGED, MARS TÉR 20. I. emelet

A titkárság nyitva tartása: hétfő-csütörtök 10-12
Tanulmányi iroda: szerda 9-12
marster
ÜGYINTÉZÉS
Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, ügyintézéshez a honlapon található e-mail címeken vegye fel velünk a kapcsolatot.

TITKÁRSÁG: office.magtud@med.u-szeged.hu
HALLGATÓI ÜGYINTÉZÉS: admin.magtud@med.u-szeged.hu
TANSZÉKVEZETŐ: kelemen.oguz@med.u-szeged.hu
(Sürgős esetben az alábbi telefonszámon ér el bennünket: +36 62 545 968)
A HALLGATÓ FELELŐSSÉGE - INTÉZETI ÁLLÁSPONT
A HALLGATÓ FELELŐSSÉGE
 • ismeri a tematikában foglaltakat
 • rendszeresen ellenőrzi a hallgatói információs felületeket (CooSpace és Neptun), valamint a hozzá tartozó e-mail címet, mert ezek képezik az oktató és a hallgató közötti kommunikációs lehetőséget
 • pontosan érkezik az előadásokra és a gyakorlatokra
 • a foglalkozás befejezését követően hagyja csak el a termet
 • figyelemmel követi az előadást, aktívan részt vesz a gyakorlatokon
 • empatikus és tiszteletteljes magatartást tanúsít az órákon
 • telefont, egyéb informatikai eszközt csak oktatói felkérés esetén használ
 • hiányzás esetén az óra anyagát önállóan pótolja
 • a megadott szakirodalmat megismeri
 • a határidőket betartja
 • számonkérés esetén csak saját tudására támaszkodik
 • tanulmányi probléma esetén e-mailben felveszi a kapcsolatot a tárgy csoportbeosztás szerinti oktatójával, vagy egyeztetett időpontban személyesen felkeresi
TESZT, SZÓBELI VIZSGA
 • A vizsga/évközi számonkérés megkezdése előtt a vizsgáztató/felügyelő tanár ellenőrzi a hallgatók személyazonosságát és tájékoztatja a hallgatókat a vizsga rendjéről.
 • Kérjük a hallgatókat, hogy személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt és teljesítési lapot hozzanak magukkal a vizsgára/tesztírásra, illetve a tollon kívül minden egyéb felszerelésüket tegyék ki a padsor szélére (elektronikus/okos eszközök, jegyzetek stb.).
 • A vizsgán/évközi számonkérésen történő csalás, meg nem engedett eszköz használata esetén a vizsga/számonkérés azonnal felfüggesztésre kerül, a vizsga eredménye elégtelen.
 • Gyanú esetén a hallgató köteles lehetővé tenni a feltételezett eszköz megtekintését.
 • Csalási kísérlet esetén az hallgatónak át kell adnia a dolgozatot vagy vázlatot, amelyet az oktató kézjegyével lát el, a dolgozat/vizsga érdemjegye: elégtelen.
 • Amennyiben a hallgató nem működik együtt a fenti esetekben, továbbá ismételt csalási kísérlet esetén fegyelmi eljárást indítunk (Intézeti Bizottság).
MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TÁRGYAK FELVÉTELE - Első éveseknek! 2022/2023

Kedves I. éves hallgatók!

A letölthető leporellóban találják a magatartástudományi tárgyak kreditértékeit és ajánlott felvételi sorrendjét. A kötelező kurzusok oktatása IV. év végén szigorlattal zárul az orvostanhallgatóknak, amelyhez a szükséges kreditpontok kötelezően választható és szabadon választható magatartástudományi tárgyak felvételével szerezhetőek meg.


Általános orvostan tájékoztatóFogorvostan hallgatók

IV. évfolyam - Orvos-beteg kommunikáció
Az Orvos-beteg kommunikáció című kurzus felvétele a 2022/2023-as tanévben a következőképp alakul:
- I. félév: az 1-7. csoportok számára kötelező
- II. félév: a 8-14. csoportok számára kötelező
Az elméleti előkészítő előadásokat és gyakorlatokat személyes jelenléttel tartják!
A pontos beosztások és időpontok folyamatosan kerülnek feltöltésre a CooSpace színtereken, kérem figyeljék!
Ha bármi kérdésük lenne, az alábbi e-mail címre írjanak: admin.magtud@med.u-szeged.hu
orvos_beteg_kommunikacio
MAGATARTÁSTUDOMÁNYI SZIGORLAT - 2022/2023.
2022/2023. tanévben szigorlatozó hallgatókra vonatkozó tárgyfelvételi követelmények
(Minden hallgatóra a beiratkozás időpontjában - 2019/2020. - hatályos szabályok érvényesek!)
sorvezeto
Szakdolgozati követelmények
TDK témakörök 2022/2023
Témavezető Cím
Prof. Dr. Pikó Bettina, egyetemi tanár Táplálkozási szokások, testkép- és evészavarok.
Dietary habits, distorted body image and eating disorders.

Prof. Dr. Pikó Bettina, egyetemi tanár és Dr. Kiss Hedvig, egyetemi adjunktus Viselkedési addikciók epidemiológiai és pszichológiai vizsgálata fiatalok körében.
Epidemiological and psychological aspects of behavioral addictions among young people.

Dr. Molnár Éva, egyetemi docens A gondoskodás-etika megnyilvánulása az orvoslásban.
The care ethics in medicine.

Dr. Kiss Hedvig, egyetemi adjunktus és Dr. Tari Gergely Róbert, egyetemi adjunktus Orvosválasztási preferenciák bioetikai és antropológiai vonatkozásai.
Bioethical and anthropological aspects of physician choice preferences.

Dr. Kiss Hedvig, egyetemi adjunktus Egészségműveltség laikusok és egészségügyi szolgáltatást igénybevevők körében.
Health literacy among lay people and health service users.