Szegedi Tudományegyetem
     Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

     Magatartástudományi Intézet
magtud
hun eng ger


Dr. habil. Kelemen Oguz Ph.D.
intézetvezető


intezet
Alapítva: 1998


6722 Szeged, Mars tér 20. I. em.
Telefon: +36 62 420 530
Fax: +36 62 545 968
e-mail: office.magtud@med.u-szeged.hu

Tisztelettel köszöntjük Intézetünk honlapján!


1998-ban a SZTE ÁOK Kari Tanácsának döntése értelmében jött létre a Pszichiátriai Klinika Magatartástudományi Csoportja, amelynek vezetésével Dr. Barabás Katalin habilitált egyetemi docenst bízták meg.

A Pszichiátriai Klinika egységéhez tartozó, kezdetben Magatartástudományi és Orvosi Pszichológiai Oktatási Csoportnak nevezett egység 2008-ban nyerte el a Magatartástudományi Intézet rangot.

Intézetünk feladatának tekinti a nemzetközi kívánalmaknak megfelelő kimenet-típusú oktatás megteremtésével a képesítési követelményben megjelenő kompetenciák kialakítását.

Magatartástudományi Intézet

Mi a magatartástudomány?

Az emberi magatartás törvényszerűségeit és fejlesztésének lehetőségeit vizsgálja rendszerszemléletű, interdiszciplináris megközelítésben, tehát az ember és környezete közötti kölcsönhatások folyamatában.

Az orvosképzésben a diszciplína-fűzér egyrészt a beteg és a populáció megismerhetőségét és adekvát, személyre szabott, illetve a közösség esetében a társadalmi és kulturális tényezőket figyelembe vevő beavatkozás lehetőségeit oktatja; másrészt magának az orvosi magatartásnak a kialakítását is segíti.

Az Intézet jelenleg az Egyetem három karán végez oktatási tevékenységet graduális, posztgraduális és extrakurrikuláris szinten. A magatartástudományi tárgyak sajátosságából adódóan Intézetünk négy évet áthidaló tantárgyfüzér segítségével alakítja a diákok attitűdjét.

Az Intézet főbb kutatási területei közé az ifjúság egészségmagatartása, a hivatásra nevelés etikai kérdései, valamint az orvosképzés oktatásfejlesztése tartoznak.

"Nagyon hasznos a sok tudományos tantárgy, ami ahhoz kell, hogy szakmailag nagyon jó orvosok legyünk, de minden magatartástudományi órán rájövök arra, hogy ez a tudás elenyésző, ha nem leszek egy megértő, empatikus orvos. Ezek a tantárgyak teszik hozzá a "lényeget"."

"Egy egészséges lelkű és elhivatott orvosnak szüksége van erre a tudásra ahhoz, hogy tényleg jó orvosnak lehessen nevezni. Nem elég a klasszikus orvosi tárgyak ismerete, nagy szükség van arra is hogy a magatartástudományi tárgyakon keresztül elsajátítsuk azt a fajta mentalitást, ami ahhoz szükséges hogy minden helyzetben megfelelő módon tudjunk cselekedni vagy kommunikálni a betegekkel."