Szegedi Tudományegyetem
     Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

     Magatartástudományi Intézet
magtud
hun eng ger


Dr. habil. Kelemen Oguz Ph.D.
intézetvezető


intezet
Alapítva: 1998


6722 Szeged, Mars tér 20. I. em.
Telefon: +36 62 420 530
Fax: +36 62 545 968
e-mail: office.magtud@med.u-szeged.huÁltalános orvosképzés


Tárgyaink rendszere (graduális képzésünkben)

targyak


Posztgraduális képzés

Posztgraduális képzésben intézetünk a rezidens oktatás kommunikációs blokkjáért felelős. Ph.D. képzésben a SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola Egészségnevelés (Az iskoláskorú népesség egészségfejlesztésével kapcsolatos kutatások) című programjában veszünk részt.

Extrakurrikuláris aktivitás

Extrakurrikuláris aktivitásként a Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete prevenciós munkájának segítését tekintjük feladatunknak, ezzel az Egyetem és a Város kapcsolatának építésében veszünk szervesen részt. Az Intézetben működő Mediwell Kortárssegítő Csoport a hallgatói mentális egészségvédelem szervezője és lebonyolítója.

Fogorvos képzés


A fogorvosképzés kurrikulumában hangsúlyos szerepet kap a fogorvos-beteg kapcsolat kialakítását célzó magatartástudományi tárgyfüzér. A fogorvosi etika, az orvosi pszichológia, az orvosi antropológia egyaránt szolgálja a fogorvosi hivatásra nevelést és a betegek humánus ellátását.

A fogorvosi professzió sajátosságaira fókuszáló kommunikációs tréning lehetőséget ad a hallgatók számára, hogy szimulált környezetben gyakorolhassák a beteggel való kapcsolatteremtést.