Szegedi Tudományegyetem
     Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

     Magatartástudományi Intézet
magtud
hun eng ger


Dr. habil. Kelemen Oguz Ph.D.
intézetvezető


intezet
Alapítva: 1998


6722 Szeged, Mars tér 20. I. em.
Telefon: +36 62 420 530
Fax: +36 62 545 968
e-mail: office.magtud@med.u-szeged.huFontos hirdetmények

HOSPICE KONFERENCIA
HOSPICE_2024
ELKÖLTÖZTÜNK!
A MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
ideiglenesen új helyre költözött.

Címünk: SZEGED, MARS TÉR 20. I. emelet

A titkárság nyitva tartása: hétfő-csütörtök 10-12
Tanulmányi iroda: szerda 9-12
marster
ÜGYINTÉZÉS
Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, ügyintézéshez a honlapon található e-mail címeken vegye fel velünk a kapcsolatot.

TITKÁRSÁG: office.magtud@med.u-szeged.hu
HALLGATÓI ÜGYINTÉZÉS: admin.magtud@med.u-szeged.hu
TANSZÉKVEZETŐ: kelemen.oguz@med.u-szeged.hu
(Sürgős esetben az alábbi telefonszámon ér el bennünket: +36 62 545 968)
A HALLGATÓ FELELŐSSÉGE - INTÉZETI ÁLLÁSPONT
A HALLGATÓ FELELŐSSÉGE
 • ismeri a tematikában foglaltakat
 • rendszeresen ellenőrzi a hallgatói információs felületeket (CooSpace és Neptun), valamint a hozzá tartozó e-mail címet, mert ezek képezik az oktató és a hallgató közötti kommunikációs lehetőséget
 • pontosan érkezik az előadásokra és a gyakorlatokra
 • a foglalkozás befejezését követően hagyja csak el a termet
 • figyelemmel követi az előadást, aktívan részt vesz a gyakorlatokon
 • empatikus és tiszteletteljes magatartást tanúsít az órákon
 • telefont, egyéb informatikai eszközt csak oktatói felkérés esetén használ
 • hiányzás esetén az óra anyagát önállóan pótolja
 • a megadott szakirodalmat megismeri
 • a határidőket betartja
 • számonkérés esetén csak saját tudására támaszkodik
 • tanulmányi probléma esetén e-mailben felveszi a kapcsolatot a tárgy csoportbeosztás szerinti oktatójával, vagy egyeztetett időpontban személyesen felkeresi
TESZT, SZÓBELI VIZSGA
 • A vizsga/évközi számonkérés megkezdése előtt a vizsgáztató/felügyelő tanár ellenőrzi a hallgatók személyazonosságát és tájékoztatja a hallgatókat a vizsga rendjéről.
 • Kérjük a hallgatókat, hogy személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt és teljesítési lapot hozzanak magukkal a vizsgára/tesztírásra, illetve a tollon kívül minden egyéb felszerelésüket tegyék ki a padsor szélére (elektronikus/okos eszközök, jegyzetek stb.).
 • A vizsgán/évközi számonkérésen történő csalás, meg nem engedett eszköz használata esetén a vizsga/számonkérés azonnal felfüggesztésre kerül, a vizsga eredménye elégtelen.
 • Gyanú esetén a hallgató köteles lehetővé tenni a feltételezett eszköz megtekintését.
 • Csalási kísérlet esetén az hallgatónak át kell adnia a dolgozatot vagy vázlatot, amelyet az oktató kézjegyével lát el, a dolgozat/vizsga érdemjegye: elégtelen.
 • Amennyiben a hallgató nem működik együtt a fenti esetekben, továbbá ismételt csalási kísérlet esetén fegyelmi eljárást indítunk (Intézeti Bizottság).
MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TÁRGYAK FELVÉTELE - Első éveseknek! 2023/2024

Kedves I. éves hallgatók!

A letölthető tájékoztatóban találják a magatartástudományi tárgyak kreditértékeit és ajánlott felvételi sorrendjét. A kötelező kurzusok oktatása a IV. év végén szigorlattal zárul az orvostanhallgatóknak, amelyhez a szükséges kreditpontok kötelezően választható és szabadon választható magatartástudományi tárgyak felvételével szerezhetőek meg.

Általános orvostan tájékoztató

Kedves I. éves hallgatók!
A Bevezetés az orvostudományba című kurzus
első, személyes jelenléttel tartott előadása
2023. szeptember 13-án (szerdán), 12 órától lesz
a Szent-Györgyi Albert Oktatási Központ
Nagyelőadójában

(Ivanovics György terem, Dóm tér 13.)
A gyakorlatok a 2. tanítási héttől (2023.09.18.)
szintén személyes jelenléttel indulnak
a Neptunban megadott csoportbeosztás szerint!


Mindenkit szeretettel várunk!
bevezetes
Kedves II. éves hallgatók!
Az Egészségfejlesztés című kurzus
első, személyes jelenléttel tartott előadása és gyakorlata
2023. szeptember 14-én (csütörtökön),
15 órától lesz
a Szent-Györgyi Albert Oktatási Központ Nagyelőadójában.

(Ivanovics György terem, Dóm tér 13.)
healthedu
Kedves II. éves hallgatók!
A Tanatológia című kurzus első,
személyes jelenléttel tartott előadása és gyakorlata
2023. szeptember 18-án (hétfőn),
16 órától lesz
a Szemészeti Klinika tantermében.

(Kukán Ferenc terem, Korányi fasor 10-11.)

Mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Barabás Katalin
tanatologia
Kedves III. éves hallgatók!
A káros szenvedélyek magatartástudományi alapjai
című kurzus első, személyes jelenléttel tartott előadása
2023. szeptember 21-én (csütörtökön), 15 órától lesz
a Baló József Oktatási Központ Nagyelőadójában.

(Kulka Frigyes terem, Szikra utca 8.)
karos_szenvedelyek
Kedves IV. éves hallgatók!
Az Orvosi pszichológia I. című kurzus
első, személyes jelenléttel tartott előadása
2023. szeptember 20-án (szerdán), 10 órától lesz
a Szemészeti Klinika tantermében.

(Kukán Ferenc terem, Korányi fasor 10-11.)
A szemináriumok a 2. tanítási héttől (2023.09.18.)
szintén személyes jelenléttel indulnak
a Neptunban megadott csoportbeosztás szerint!

medpsy
IV. évfolyam - Orvos-beteg kommunikáció 2023/2024
Az Orvos-beteg kommunikáció című kurzus felvétele a 2023/2024-es tanévben a következőképp alakul:
- I. félév: az 1-7. csoportok számára kötelező
- II. félév: a 8-15. csoportok számára kötelező
Az elméleti előkészítő előadásokat és gyakorlatokat személyes jelenléttel tartják!
A pontos beosztások és időpontok folyamatosan kerülnek feltöltésre a CooSpace színtereken, kérem figyeljék!
Ha bármi kérdésük lenne, az alábbi e-mail címre írjanak: admin.magtud@med.u-szeged.hu
orvos_beteg_kommunikacio
TDK témakörök 2023/2024
Részletes témaleírások letöltése

Témavezető Cím
Dr. Kiss Hedvig, egyetemi adjunktus – Prof. Dr. Pikó Bettina, egyetemi tanár Viselkedési addikciók epidemiológiai és pszichológiai vizsgálata fiatalok körében
Dr. Kiss Hedvig, egyetemi adjunktus – Prof. Dr. Pikó Bettina, egyetemi tanár Az orvosi pálya sikerességét meghatározó pszichológiai tényezők
Dr. Kiss Hedvig, egyetemi adjunktus – Prof. Dr. Pikó Bettina, egyetemi tanár Attitűdök a komplementer és alternatív medicinával kapcsolatban
Dr. Kiss Hedvig, egyetemi adjunktus – Prof. Dr. Pikó Bettina, egyetemi tanár Vallás és spiritualitás szerepe az egészségmegőrzésben
Dr. Kiss Hedvig, egyetemi adjunktus – Dr. Tari Gergely Róbert, egyetemi adjunktus Orvosválasztási preferenciák bioetikai és antropológiai vonatkozásai
Dr. Kiss Hedvig, egyetemi adjunktus Az egészségműveltség vonatkozásai és összefüggései különböző populációkban
Obál Annabella, pszichológus – Prof. Dr. Pikó Bettina, egyetemi tanár Testkép- és evészavarok pszichológiai háttere
Dr. Kassai Szilvia Ph.D. – Dr. Kelemen Oguz, egyetemi docens Mentális problémák felépülés alapú megközelítése kvalitatív pszichológiai módszerekkel
Dr. Molnár Éva, egyetemi docens A mesterséges intelligencia alkalmazásának etikai vonatkozásai az orvosképzésben
Dr. Molnár Éva, egyetemi docens Szakmai mulasztások a holnap orvosai körében
Müller Vanessa – Prof. Dr. Pikó Bettina, egyetemi tanár ADHD, perfekcionizmus és a halogatás összefüggéseinek vizsgálata hallgatók körében
Palatinus Kinga Egyetemi hallgatók rezilienciája
Palatinus Kinga Egyetemi hallgatók megküzdési stratégiài
Palatinus Kinga Kiégésprevenció egyetemi hallgatók körében
Palatinus Kinga Orvosi egyetem és growth mindset