Szegedi Tudományegyetem
     Általános Orvostudományi Kar

     Magatartástudományi Intézet
magtud
hun eng ger


Dr. habil. Kelemen Oguz Ph.D.
intézetvezető


intezet
Alapítva: 1998


6722 Szeged, Szentháromság u. 5.
Telefon: +36 62 420 530
Fax: +36 62 545 968
e-mail: office.magtud@med.u-szeged.huFontos hirdetmények

ÜGYINTÉZÉS
Tisztelt Látogató!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, ügyintézéshez
a honlapon található e-mail címeken vegye fel velünk a kapcsolatot.

Sürgős esetben az alábbi telefonszámon ér el bennünket: 62/545-968.
Ügyelet munkatársaink számára: hétfő-szerda 8-12 óráig.

HALLGATÓI ÜGYINTÉZÉS: admin.magtud@med.u-szeged.hu
TITKÁRSÁG: office.magtud@med.u-szeged.hu
A HALLGATÓ FELELŐSSÉGE - INTÉZETI ÁLLÁSPONT
A HALLGATÓ FELELŐSSÉGE
 • ismeri a tematikában foglaltakat
 • rendszeresen ellenőrzi a hallgatói információs felületeket (CooSpace és Neptun), valamint a hozzá tartozó e-mail címet, mert ezek képezik az oktató és a hallgató közötti kommunikációs lehetőséget
 • pontosan érkezik az előadásokra és a gyakorlatokra
 • a foglalkozás befejezését követően hagyja csak el a termet
 • figyelemmel követi az előadást, aktívan részt vesz a gyakorlatokon
 • empatikus és tiszteletteljes magatartást tanúsít az órákon
 • telefont, egyéb informatikai eszközt csak oktatói felkérés esetén használ
 • hiányzás esetén az óra anyagát önállóan pótolja
 • a megadott szakirodalmat megismeri
 • a határidőket betartja
 • számonkérés esetén csak saját tudására támaszkodik
 • tanulmányi probléma esetén e-mailben felveszi a kapcsolatot a tárgy csoportbeosztás szerinti oktatójával, vagy egyeztetett időpontban személyesen felkeresi
TESZT, SZÓBELI VIZSGA
 • A vizsga/évközi számonkérés megkezdése előtt a vizsgáztató/felügyelő tanár ellenőrzi a hallgatók személyazonosságát és tájékoztatja a hallgatókat a vizsga rendjéről.
 • Kérjük a hallgatókat, hogy személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt és teljesítési lapot hozzanak magukkal a vizsgára/tesztírásra, illetve a tollon kívül minden egyéb felszerelésüket tegyék ki a padsor szélére (elektronikus/okos eszközök, jegyzetek stb.).
 • A vizsgán/évközi számonkérésen történő csalás, meg nem engedett eszköz használata esetén a vizsga/számonkérés azonnal felfüggesztésre kerül, a vizsga eredménye elégtelen.
 • Gyanú esetén a hallgató köteles lehetővé tenni a feltételezett eszköz megtekintését.
 • Csalási kísérlet esetén az hallgatónak át kell adnia a dolgozatot vagy vázlatot, amelyet az oktató kézjegyével lát el, a dolgozat/vizsga érdemjegye: elégtelen.
 • Amennyiben a hallgató nem működik együtt a fenti esetekben, továbbá ismételt csalási kísérlet esetén fegyelmi eljárást indítunk (Intézeti Bizottság).
MAGATARTÁSTUDOMÁNYI KURZUSOK HELYE ÉS IDEJE 2019/2020.II.
Magatartástudományi tárgyak felvétele - 2020/2021. (Első éveseknek!)
Kedves I. éves hallgatók!
Bevezetés az orvostudományba kurzusunkból
első héten csak előadás lesz:
2019. szeptember 4-én szerdán 12-12.45-ig
a Szent-Györgyi Albert Oktatási Központ Ivanovics György termében (Nagy Oktatási Épület, Dóm tér 13.)
A szemináriumok a 2. tanítási héttől, szeptember 9-től indulnak, a Neptunban meghirdetett időpontokban és helyszíneken.

Mindenkit szeretettel várunk!
bevezetes
Kedves II. éves hallgatók!
Tanatológia tantárgyunkból az első előadást 2019. szeptember 9-én, hétfőn 16-17.30-ig tartjuk a Szemészeti Klinika Kukán Ferenc termében.
(Korányi fasor 10-11.)

Mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Barabás Katalin
tanatologia
Kedves III. éves hallgatók!
A káros szenvedélyek magatartástudományi alapjai
kurzus első előadása 2019. szeptember 12-én,
csütörtökön 15 órakor
lesz
a Baló József Oktatási Központ Kulka Frigyes termében.
(Régi Nyomda nagyelőadó, Szikra u. 8., az Új Klinika mögött.)

Mindenkit szeretettel várunk!
karos_szenvedelyek
Kedves IV. éves hallgatók!
Orvosi pszichológia II. tárgyból az első héten csak előadás lesz.
A gyakorlatok a 2. héten kezdődnek
(2019. szeptember 9.)
a Neptunban megadott csoportbeosztás szerint.
medpsy
Orvos-beteg kommunikáció - IV. évf. I. félév
Az "Orvos-beteg kommunikáció" kurzus felvétele a 2020/2021. tanév I. félévében
az 1-7. csoportok számára kötelező!

Az elméleti előkészítő előadások és gyakorlatok beosztását megtalálják a CooSpece-en!
orvos_beteg_kommunikacio
MAGATARTÁSTUDOMÁNYI SZIGORLAT
Egészségfejlesztés tantárgycsoport SZTE szabadon választható kurzusa
Kedves Hallgató! Kedves Kolléga!

Van egy izgalmas kurzusunk, ahol megismerheted az egészségügy egy másik arcát. Hiszünk abban hogy a betegségeket jobb megelőzni, mint gyógyítani. Ha te is ezt vallod, itt a helyed. Csak itt és most, csak neked, és csak akkor, ha jelentkezel rá.

Mit tanulhatsz a kurzuson?
Alapvetően azt, hogy hogyan érdemes kommunikálni a dohányzókkal, és hogyan lehet visszaszorítani a dohányzást.
Ki lesz még ott a kurzuson?
Az egyetem minden karáról jelentkezhetnek hallgatók, így jó alkalom ez a közös munkára és az ismerkedésre.
Létszámkorlát van?
Igen. Úgyhogy ne habozz a jelentkezéssel!

Dohányzáskommunikáció
Miről szól a kurzus?
A "CigiSzünet" Facebook oldalt fejlesztjük tovább (https://www.facebook.com/cigiszunet/) és ebben a félévben egy Youtube-csatornával, zárt Facebook csoportokkal és offline tevékenységgel egészítjük ki. A többit a tematikában találod.

Üdvözlettel:
Dr. Pócs Dávid, oktató
egeszsegneveles
Egészségnevelői hírek

Kedves Hallgatók!

A fennálló járványügyi helyzetre való tekintettel sajnos ebben a félévben nem hirdetjük meg az Egészségnevelés kurzust. Az iskolák részéről nincs fogadókészség, ugyanakkor a felelősségteljes orvosi viselkedés is megköveteli a járványügyi helyzet mérséklését a kontaktusok számának csökkentésével. Az iskolai egészségnevelés alapja a személyes kontaktus és nem tudhatjuk még meddig tartanak a járványügyi korlátozások.

Megértésüket köszönjük és reméljük a következő félévben már véget ér a járványügyi készültség és újra a régi rendszerben folytathatjuk az egészségnevelői munkát!


Igazolólap Egészségnevelők részére (.doc)

Igazolólap Egészségnevelők részére (.pdf)

A prevenciós előadásokhoz felhasználható segédanyagok (Vitéz-Bakó Zsófia tanulmányi felelőstől lehet kölcsönözni)
health_edu
Szakdolgozati követelmények
TDK témakörök 2019/2020
Témavezető Cím
Dr. Kelemen Oguz PhD, tanszékvezető egyetemi docens 1. Az orvostanhallgatók egészségpszichológiai felmérése.
Health psychological investigations of the medical students

Dr. Csejteiné Dr. Juhász Anikó PhD, egyetemi docens1. A muszlim páciensek ellátásával kapcsolatos etikai problémák Németországban -- német nyelvű szakirodalom alapján.
Ethical problems around health care provided for muslims in Germany – based on German language literature

Dr. Fűzné Prof. Dr. Pikó Bettina DSc, egyetemi tanár 1. Fiatalok problémaviselkedésének megelőzése.
Prevention of youth problem behavior

2. Káros szenvedélyek magatartás- epidemiológiai elemzése.
Behavioral epidemiology of addictions

Dr Hamvai Csaba, PhD, egyetemi adjunktus 1. Pozitív pszichológiai intervenciók az orvostanhallgatók egészségfejlesztésében.
Positive psychological interventions in medical students' health promotion.

2. Orvos-beteg interakciót befolyásoló tényezők vizsgálata.
Investigation of factors that influence doctor-patient interaction

3. Motivációs interjú skilljeinek használata a fogászati betegek adherenciájának javítására.
Use of the motivation interview skills to improve of the adherence in dentistry care
Intézeti Könyvtár