Sejtbiológia és molekuláris genetika

Előadás

Helyszín: Új Klinika (Láng Imre terem), teremkód: UK-100-6

6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Kedd 8:00-10:00


Tantárgyi követelmények:

A kurzus keretén belül a következő témák kerülnek ismertetésre: az élet eredete; a sejtalkotók szerkezete, felépítése és működése; az egyes kismolekulák, fehérjék és nukleinsavak szerkezete és funkciója; a transzport folyamatok; az emberi genom; a génkifejeződés szabályozása; az epigenetikai mechanizmusok; az öröklődés törvényszerűségei; a molekuláris evolúció alapjai; a sejtkommunikáció és jelfolyamatok; a mikrobák genetikája; az idegi és a hormonális kommunikáció alapjai; a molekuláris és sejtbiológiai kutatások technológia rendszere; fejlődésgenetika; immungenetika; viselkedésgenetika; génterápia és őssejt terápia; rekombináns géntechnológia; a monogénes és komplex betegségek genetikája; mikrobiom; orvosi genomika; trendek az orvostudományban és a gyógyításban. A kurzus részletes programja:

Dátum Cím Előadó
1. Szeptember 3. A sejtbiológia alapjai & az élet eredete Boldogkői Zsolt
2. Szeptember 10. A DNS Boldogkői Zsolt
3. Szeptember 17. RNS-ek & fehérjék Boldogkői Zsolt
4. Szeptember 24. Sejtciklus, sejtváz & citogenetika Belecz István
5. Október 1. Transzportfolyamatok Boldogkői Zsolt
6. Október 8. Az emberi genom Boldogkői Zsolt

Dátum Cím Előadó
7. Október 15. Öröklődés Szabad János
Október 17-18. 1. DEMÓ
8. Október 22. Genetikai szabályozás & epigenetika Boldogkői Zsolt
9. Október 29. Gének és jellegek – a fenotípus kódja Boldogkői Zsolt
10. November 5. Evolúció Boldogkői Zsolt
11. November 12. A sejtkommunikáció alapjai Boldogkői Zsolt
12. November 19. Vírusok molekuláris biológiája Boldogkői Zsolt

Dátum Cím Előadó
13. November 26. Baktériumok molekuláris biológiája Duda Ernő
November 28-29 2. DEMÓ
14. December 3. Válogatott fejezetek a modern biológiából Boldogkői Zsolt
Tudnivalók:
A Sejtbiológia és Molekuláris Genetika tárgy teljesítése 4 kreditpontot ér. Az előadásról való hiányzást nem szankcionáljuk, a jelenlétet viszont jutalmazzuk. Tananyag: a Coospace-be és a honlapra feltöltött szöveges file-ok (pdf - word doc-ból) és ábrák (pdf - power point-ból).
Javasolt (nem kötelező) könyvek: Szabó Gábor: Sejtbiológia. Az angol hallgatók tankönyve: Life-10; a német hallgatók könyve: Biologie-9.
Órai tesztkérdések: az aktuális óra anyagából 3 kérdés (egyszerű választás: 5 lehetőség közül 1 helyes választ kell kiválasztani). A kitöltött tesztet az óra végén le kell adni. A jelenlét és a helyes válaszok bónuszpontokat érnek, melyek a vizsgán felhasználhatók (ld. később). Más nevében való aláírás súlyos etikai vétség.
  1. (1) Konzultációk: A demók előtti héten, a gyakorlati teremben, a megjelenés kötelező
  2. (2) Szuper Hétfő: a vizsgaidőszak első napján délelőtt (délután javítóvizsgák) Demonstrációk: Október 17-18 és november 29-30.

Vizsga:
Bónusz pontok: Az évközbeni munkáért bónuszpontok kaphatóak, melyek beszámításra kerülnek a vizsgán. Bónuszpontok kaphatók:
  1. az előadások rendszeres látogatásáért (jelenléti ív igazolja)
  2. figyelem az előadásokon (az órai tesztkérdések helyes kitöltése mutatja)
  3. az előadásokon, szemináriumokon és a gyakorlatokon való aktivitásért (előadó vagy gyakorlatvezető javasolja, maximum 2 pont)
  4. jó demó eredményekért (a bónuszpontokon kívül egyéb kedvezmények is kaphatók, részleteket ld. alább).
  5. a molekuláris biológia határai kurzus kijelölt előadásainak látogatása (maximum 4 bónuszpont)
  6. egyéb bónuszpontok
Aki rendszeresen jár órákra és figyel az előadásra plusz pontokat kap a vizsgán. Maximum 50 pontot lehet így elérni
(1) Az előadások rendszeres látogatására maximum 8 pont (nem bónuszpont!) adható: (2) Az órai kérdésekre adott helyes válaszokra maximum 14x3=42 pont adható
Az órai kérdésekre és az előadásokon való jelenlétre kapott bónusz pontok beszámítása a vizsgán elért eredményekbe:
1-es írásbeli dolgozat esetén: 2-es írásbeli dolgozat esetén:
3-as írásbeli dolgozat esetén:
4-es írásbeli dolgozat esetén:
(3) Gyakorlatokon írt tesztekkel szerezhető bónuszpontok: (4) Gyakorlatokon és szemináriumokon való aktivitás: maximum 2 bónuszpont adható egy félévben a gyakorlatvezetők javaslatára.

(5) Intézetvezetői bónuszpont: maximum 2 bónuszpont adható a fő-és választható kurzusok előadásain és a konzultációkon való aktív részvételért.

(6) A demó eredményekre adható bónuszpontok, ill. egyéb kedvezmények és szankciók:
Két 5-ös demó: 4 bónuszpont az írásbeli vizsgán + a demók kétszer olyan súllyal esnek latba, mint más jegyek esetében (a jegy 3 részből tevődik össze: 2 demó jegy + 1 vizsgajegy, ld. fentebb)
Egy 5-ös és egy 4-es demó: 3 bónuszpont az írásbeli vizsgán
Két 4-es demó: 2 bónuszpont az írásbeli vizsgán
Egy 4-es és egy 3-as demó: 1 bónuszpont az írásbeli vizsgán
Egy 1-es demó: egy plusz szóbeli kérdés a vizsgán (ennek helyes megválaszolása a sikeres vizsga feltétele)
Két 1-es demó: két plusz szóbeli kérdés a vizsgán (ezek helyes megválaszolása a sikeres vizsga feltétele)

(7) A molekuláris biológia határai kurzus rendszeres látogatása: maximum 2 hiányzás esetén 2 bónuszpont, 3-4 hiányzás esetén 1 bónuszpont adható.

(8) Egyéb bónuszpontok: egy megnevezett Molekuláris Biológia határai előadás meghallgatása (1 vagy 2 bónuszpont), stb.
Megjegyzések:
(1) A demók javítására lehetőség van az első vizsganapon (Szuperhétfő) délután. A jelesre való javítás feltétele az, hogy mindkét demó legalább 4-es legyen (4+4 vagy 4+5). Az elégtelenek javítására is lehetőség van, de ilyenkor bónuszpontok már nem kaphatók a javított demó eredményekért.

(2) Egy bukott demó miatti pótkérdés törölhető megfelelő számú óralátogatással (ld. lejjebb).

(3) A bónuszpontok feltétele (csak az előadás látogatás és az órai tesztek helyes kitöltése) az, hogy a hallgatók többsége egyetértőleg aláírja és betartsa a Szerződést, mely szerint az előadásokat a figyelem, s nem a beszélgetés fogja uralni).

Szóbeli pótkérdés(ek) bukott demó(k) esetén: 1 vagy 2
- Az egyik szóbeli pótkérdés kiváltható az előadások látogatásával. Aki maximum két előadáson nem volt jelen: a bukott demóból eredő egy pótkérdéstől mentesül (1 bukott demó esetén nincs pótkérdés, 2 bukott demó esetén csak 1 pótkérdés lesz).
- Az első bukás automatikusan törli a szóbeli pótkérdést (a javító vizsgán már nem lesz pótkérdés)
Gyakorlatok és szemináriumok nem megfelelő látogatása: szankciókat ld. lenn
- A gyakorlati pótkérdés megmarad a javítóvizsgákon is (a bukás nem törli ezt)
Mindenféle csalás szigorú szankciókat von maga után! A demókra és a vizsgákra az indexüket vagy egyéb fényképes igazolványukat hozzák magukkal!