Genetikai analízis

Helyszín: Kukán Ferenc terem (Szemészet), teremkód: SO-100-6

Szeged, Korányi fasor 10-11

Hétfő 18:00-20:00


Tantárgyi követelmények:
Dátum Cím Előadó
1. Szeptember 2. Bevezetés a modern orvostudományba Belecz István
2. Szeptember 16. Gének és mikrotubulusok Szabad János
3. Szeptember 30. Genetikai mozaikosság Szabad János
4. Október 14. Kimérák Szabad János
5. Október 28. Orvosi Nobel Díjak: prionok és telomeráz Belecz István
6. November 11. Az elhízás genetikája Belecz István
7. November 25. A fehérjeszerkezet kialakulása Duda Ernő
E tárgy keretében a modern orvostudomány legújabb eredményei kerülnek tárgyalásra, a Molekuláris biológia határai kurzusnál mélyebb szinten.
Tudnivalók:
1. Vizsga: írásbeli vagy szóbeli (választani lehet)

Vagy, aki rendszeresen jár az előadásokra (maximum 2 hiányzás esetén):

2. Teszt az utolsó előadáson
3. Ha a teszt jegye nem megfelelő, lehetőség van egy esszét írni javításként a vizsgaidőszakban. Az esszé minimum 12 000 karaktert tartalmaz. A jeles dolgozat jellemzője az önálló témafeldolgozás, ill. a másolt mondatok és paragrafusok hiánya.

Az esszét a genetikai.analizis@yahoo.com, (angol hallgatóknak genetic.analysis@yahoo.com) e-mail címre kell küldeni a vizsganap előtt 3 nappal. A plágium bukást von maga után.