Fejlődésgenetika

Helyszín: Kukán Ferenc terem (Szemészet), teremkód: SO-100-6

6720 Szeged, Korányi fasor 10-11

Hétfő 18:00 - 20:00


Tantárgyi követelmények:
Dátum Cím Előadó
1. Szeptember 9. Anyai hatás Szabad János
2. Szeptember 23. Gének és az anterior-poszterior differenciáció Szabad János
3. Október 7. Gének és a peték dorzális-ventrális polaritása: a gurken és a torpedo történet Szabad János
4. Október 21. Gének és az embriók dorzális-ventrális polaritása: a dorsal történet Szabad János
5. November 4. Homeózis, atavizmus Szabad János
6. November 18. Gének és végtagfejlődés Szabad János
7. December 2. Gének és az ivar-meghatározottság Szabad János
A Fejlődés-genetika kurzus első féléve azokat a géneket mutatja be, amelyek az egyedfejlődést szabályozzák. Megbeszéljük, hogy miként lehet azonosítani a jeles géneket, és azt is, hogy milyen következményei vannak a gének meghibásodott funkcióinak. A félév során hét előadás fog elhangzani:

A vizsga feltétele: ≥ 5 előadás látogatása a félév során.
Vizsga: a félév során elhangzott előadásokból tíz fogalom definiálása.

Kérdésekre szívesen válaszol kurzus felelőse: szabad.janos@med.u-szeged.hu