Aktuális információk

Tisztelt Hallgatók!


Az Orvosi Biológiai Intézet üdvözli az elsőéves hallgatókat! Az Intézet honlapján találják meg a tanulmányaikkal kapcsolatos fontos tudnivalókat,  a számonkérés anyagait (diák és szöveges file-ok, animációk, stb
A Sejtbiológia és molekuláris genetika főkollégium mellett, intézetünk a következő, kötelezően választható kurzusokat kínálja:
A molekuláris biológia alapjai: A biológia oktatás színvonala középiskolánként nagy különbségeket mutat és a hallgatók biológiai érdeklődése sem egyforma. Ez a kurzus azoknak szól, akiknek várhatóan gondjaik lesznek a főkollégium anyagával, vagy akik ismétlés gyanánt, szívesen meghallgatják az előadások fontosabb részeit más oktatók prezentációjában. Ezeken az órákon a tananyag legfontosabb részeit fogjuk – rendszerint, interaktív módon - részletesen megbeszélni. A kurzusnak az a célja az, hogy a lehető legkevesebb számú hallgató bukjon meg a főkollégium anyagából. Ebből a tárgyból a vizsga - a főkollégiumhoz hasonlóan - írásban lesz, de könnyített kérdésekkel.
A molekuláris biológia határai: A molekuláris biológia tudománya rohamosan fejlődik és mind nagyobb szerepet kap az orvostudományban és a gyógyításban. Egyre nagyobb teljesítményű diagnosztikai eljárások segítik az orvosokat és a klinikai gyakorlatban új távlatokat nyit meg a rekombináns DNS technológia, a gén- ill. őssejt terápia. Ilyen izgalmas témákról, új felfedezésekről szól ez a kurzus az érdeklődő hallgatóknak. Ezen a kurzuson számos vendégelőadót is meghallgathatnak, akik hazai vagy külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben dolgoznak valamilyen érdekes terület specialistájaként.
Genetikai analízis: Míg a Molekuláris biológiai Határai a legfontosabb biológiai eredményekkel foglalkozik, e tárgy keretén belül a molekuláris biológia és a modern orvostudomány eredményeit tárgyaljuk meghívott előadók által.
Fejlődésgenetika: ez a kurzus az egyedfejlődés genetikai alapjait tárgyalja.
Orvosi molekuláris biológia és genomika: ez a klinikai blokkban felvehető tárgy a molekuláris biológia orvostudományi alkalmazásairól szól az első éves anyagtól magasabb szinten.
A főkollégium (és a válaszható kurzusok egyes előadásainak) anyagát letölthető, nyomtatható formában megtalálhatják az Intézet honlapján. Érdeklődő hallgatók ugyanitt találnak olyan oktatási anyagokat, internetes linkeket, ahol magasabb szintű ismereteket szerezhetnek az illető anyagról, vagy amelyek segíthetnek a téma elsajátításában.
A tanulmányaikhoz sok sikert kíván az Orvosi Biológiai Intézet nevében: Boldogkői Zsolt