1.     A defenzív medicina és a túldiagnosztizálás szociális- és pénzügyi terhei

(The social and financial burden of defensive medicine and over-diagnosis)

Konzulens: Dr. Buzás Norbert

2.     A technológia-elfogadás hatása telemedicinás eljárások elterjedésére

(The effect of technology acceptance on the spread of telemedicine processes)

Konzulens: Dr. Buzás Norbert

3.     Indokolatlan laboratóriumi vizsgálatok költségterhei

(Costs of unprovoked laboratory tests)

Konzulens: Dr. Buzás Norbert 

4.     Reziliencia és megküzdési módok feltárása frissen diagnosztizált 2-es típusú cukorbetegek körében

(Exploration of resilience and coping strategies among newly diagnosed type 2 diabetic patients)

Konzulens: Klinovszky Andrea, Dr. Buzás Norbert 

5.     A krónikus betegek funkcionális egészségértésének észlelése az egészségügyi dolgozók szemszögéből

(Healthcare providers’ perception of functional health literacy among patients suffering from chronic illnesses)

Konzulens: Klinovszky Andrea, Dr. Buzás Norbert 

6.     Egészségvesztés (gyász) hatása a 2-es típusú cukorbetegek adherens viselkedésére

(The impact of the change in health (mourning) on the adherent behaviour of type 2 diabetic patients)

Konzulens: Klinovszky Andrea, Dr. Buzás Norbert 

7.     Szülők és pedagógusok szerepe a gyermekek diabetológiai gondozásában

(The role of parents and nursery/school teachers in care of children with diabetes)

Konzulens: Horváth Mária Dóra, Dr. Buzás Norbert 

8.     A szenzor- és pumpahasználatot befolyásoló tényezők 1-es típusú diabéteszes betegeknél

(Factors influencing the use of sensor and pump in type one diabetes)

Konzulens: Horváth Mária Dóra, Dr. Buzás Norbert 

9.     Az elégedettség, mint a szolgáltatásminőség jellemzője az egészségügy különböző szintjein

(Satisfaction as an attribute of the service quality at different levels of health care)

Konzulens: Dr. Juhász Zoltán 

10.  A nem anyagi jellegű ösztönzésmenedzsment eszközök hatékonyságának felmérése az egészségügyben, új módszerek kidolgozása

(Investigation of the effectiveness of non-monetary incentive tools in the health care system, working out methods)

Konzulens: Dr. Juhász Zoltán 

11.  A tárgyi környezet megjelenése és szerepe az egészségügyi szolgáltatások különböző szintjein

(The appearance and role of physical environment at different levels of health care services)

Konzulens: Dr. Juhász Zoltán 

12.  Táplálkozás-marketing szerepe a sérülékeny populációk (gyermekek, várandósok, idősek) egészségének megőrzésében

(The role of nutritional marketing in the prevention of health in vulnerable populations (children, pregnant women, elders)

Konzulens: Dr. Juhász Zoltán 

13.  Intézményi pénzügyi- és kapacitás-tervezés fekvőbeteg-ellátásban

(Institutional financial and capacity planning in inpatient care)

Konzulens: Dr. Bognár Ágnes 

14.  Közösségi bölcsesség a diagnosztikában

(Community wisdom in diagnostics)

Konzulens: Dr. Erdős Attila

 

 

A Karról

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara a magyar felsőoktatás nagy hagyományokkal rendelkező, meghatározó intézménye.

A Kar és jogelődei immár több száz éve állnak az egészségügyi képzés szolgálatában, hallgatók ezreit vezették be a gyógyítás tudományába. Szeged több mint kilenc évtizede ad otthont Karunknak.

6725 Szeged, Tisza L. krt. 109.
Telefon: +36-62-545-016

További információ a karról

Az Egyetemről

A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű felsőoktatási intézménye, amely hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, a tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási tevékenység folytatását.

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

További információ az egyetemről

A városról

Szeged megyei jogú város, Magyarország harmadik legnépesebb városa, a Dél-Alföld legnagyobb városa, Csongrád megye és a Szegedi járás székhelye a Tisza és a Maros találkozásánál.

További információ a városról