Intézetünk a doktori képzésben az alábbiaknak megfelelően vesz részt:


Iskola megnevezése: SZTE ÁOK Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola
Képzési Program: Preventív Medicina
Alprogram: D. Innovatív technológiák és gazdálkodási irányok az életminőség javításáraKidolgozható témakörök:

1.  A gyógyszerfejlesztési ökoszisztéma átalakulása (Dr. Buzás Norbert)
2. Telemedicina megoldások társadalmi elfogadásának gazdasági hatásai (Dr. Buzás Norbert)
3. E-health és m-health alkalmazások az egészségügyi ellátásban illetve az egészségpolitikai döntéshozatalban (Dr. Stubnya Gusztáv)
4. A hazai egészségügyi ellátórendszer változásai és a lehetséges kiutak a nemzetközi trendek tükrében (Dr. Stubnya Gusztáv)


A Karról

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara a magyar felsőoktatás nagy hagyományokkal rendelkező, meghatározó intézménye.

A Kar és jogelődei immár több száz éve állnak az egészségügyi képzés szolgálatában, hallgatók ezreit vezették be a gyógyítás tudományába. Szeged több mint kilenc évtizede ad otthont Karunknak.

6725 Szeged, Tisza L. krt. 109.
Telefon: +36-62-545-016

További információ a karról

Az Egyetemről

A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű felsőoktatási intézménye, amely hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, a tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási tevékenység folytatását.

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

További információ az egyetemről

A városról

Szeged megyei jogú város, Magyarország harmadik legnépesebb városa, a Dél-Alföld legnagyobb városa, Csongrád megye és a Szegedi járás székhelye a Tisza és a Maros találkozásánál.

További információ a városról