Gyógyszerekkel, élelmiszerekkel és táplálék kiegészítőkkel kapcsolatos attitűdök társadalmi meghatározottsága

Témavezető: Dr. Buzás Norbert tanszékvezető egyetemi docens

Kutatási témánk a vonatkoztatási csoport elmélet keretei között vizsgálja a gyógyszerekre, élelmiszerekre és táplálék kiegészítőkre vonatkozó attitűdök társadalmi meghatározottságát. A vonatkoztatási csoport elmélet az egyén társadalmi cselekvésének és attitűdjeinek társadalmi csoportok által történő befolyásoltságát vizsgálja, segítségével feltárhatóvá tehetők az adherencia jelenségek közösségi értékekhez és normákhoz, valamint az egyén által értékadónak érzékelt csoportokhoz kapcsolódó magyarázó változói. Fő hipotézisünk szerint a társas interakciók és a külső társadalmi csoportok erős determinisztikus hatást gyakorolnak az egyén értékelő viszonyulására a gyógyszerekkel, élelmiszerekkel és táplálék kiegészítőkkel kapcsolatban. Kutatásunk során azoknak a csoportoknak és kommunikációs csatornáknak a feltérképezését végezzük el, amelyek a legnagyobb formáló erőt fejtik ki a társadalomra e tekintetben. További célunk az egyes vonatkoztatási csoportok társadalmi rétegenként eltérő mértékű elfogadásának illetve elutasításának meghatározása, illetve az e mögött álló magyarázó változók körének felderítése.


Telemedicina eszközök elterjedését segítő és gátló tényezők

Témavezető: Dr. Stubnya Gusztáv c. egyetemi docens


A lakosság-közeli telemedicína eszközök elterjedésének és széles körű használatának jelenleg gátat szab
•    a betegek ilyen típusú eszközökhöz és alkalmazásokhoz történő viszonyulása illetve felkészültségének hiánya,
•    az egyetemi- és üzleti szféra fejlesztési- és üzletfejlesztési készségeinek eltérő potenciálja,
•    bizonyos szűrővizsgálatok és betegkövetésre alkalmas megoldások állami finanszírozási rendszerbe való illeszthetősége.
Kutatásunk során vizsgáljuk quadruple-hélix modell (egytem, ipar, kormányzat, társadalom) valamennyi csoportjának jellemzőit és lehetséges feladatait a telemdicina eszközök ejlesztésében és elterjesztésében.
A szereplők az ezen kutatások során feltárt kitörési pontokra alapozva célzottan végezhetik tevékenységüket, aminek eredményeként mind a négy szereplő képes profitálni az innovatív fejlesztésekre alapuló telemedicina megoldások kialakításából és elterjesztéséből.

 

Az egészségügyi ellátórendszer működése

Témavezető: Dr. Stubnya Gusztáv c. egyetemi docens


A mai átalakuló magyar egészségügyben számos olyan terület van, amelynek elemzése, kutatása támpontul szolgálhat a szakmai döntéshozók és az egészsépolitikusok számára. Kutatóműhelyünkben feldogozzuk a lezajlott egészségügyi reformok egészségi-, egészséggazdasági- illetve társadalmi hatásait illetve elemezzük a folyamatában zajló változtatási beavatkozásokat is. Az általános egészségpolitikai változások elemzésén túl kiemelten kezeljük egy-egy  szakterület működésének elemzését városi-, regionális- illetve országos szinten. Egy adott szakma vizsgálata során külön figyelmet fordítunk az orvosszakmai-, az egészségpolitikai-, a közgazdasági- és a szervezési szempontokra. Komplex kutatásainkkal az egészségügy egy-egy szegmensének célzott jobbításához biztosítunk evidenciákra alapuló következtetéseket. A klasszikus elemzéseken túl keressük azokat az innovatív menedzsment és technikai lehetőségeket, amellyel az ellátás hatékonyabbá tehető és az ellátás minősége javítható.

A Karról

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara a magyar felsőoktatás nagy hagyományokkal rendelkező, meghatározó intézménye.

A Kar és jogelődei immár több száz éve állnak az egészségügyi képzés szolgálatában, hallgatók ezreit vezették be a gyógyítás tudományába. Szeged több mint kilenc évtizede ad otthont Karunknak.

6725 Szeged, Tisza L. krt. 109.
Telefon: +36-62-545-016

További információ a karról

Az Egyetemről

A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű felsőoktatási intézménye, amely hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, a tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási tevékenység folytatását.

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

További információ az egyetemről

A városról

Szeged megyei jogú város, Magyarország harmadik legnépesebb városa, a Dél-Alföld legnagyobb városa, Csongrád megye és a Szegedi járás székhelye a Tisza és a Maros találkozásánál.

További információ a városról