Szakdolgozati témajavaslatok MAGYAR hallgatók részére

SZTE ÁOK Egészség-gazdaságtani Intézet


1.        A labordiagnosztika finanszírozási problémái (Financial problems of lab diagnostics)

Konzulens: Dr. Buzás Norbert PhD., tszv. egyetemi docens

 

2.        A gyógyszeradherencia és finanszírozási hatásai (Medication adherence and its financial consequences)

Konzulens: Dr. Buzás Norbert PhD., tszv. egyetemi docens

 

3.        Téves diagnózisok költségei (Costs of misdiganosis)

Konzulens: Dr. Buzás Norbert PhD., tszv. egyetemi docens

Külső konzulens: Dr. Erdős Attila ügyvezető

 

4.        Közösségi bölcsesség a diagnosztikában (Wisdom of the crowd in diagnosis)

Konzulens: Dr. Buzás Norbert PhD., tszv. egyetemi docens

Külső konzulens: Dr. Erdős Attila ügyvezető

 

5.        Intézményi pénzügyi tervezés fekvőbeteg-ellátásban (Institutional financial planning for inpatient care)

Konzulens: Dr. Bognár Ágnes PhD., egyetemi tanársegéd

Külső konzulens: Dr. Baráth Lajos gazdasági igazgató

 

6.        Intézményi kapacitás-tervezés fekvőbeteg-ellátásban (Institutional capacity planning for inpatient care)

Konzulens: Dr. Bognár Ágnes PhD., egyetemi tanársegéd

Külső konzulens: Dr. Baráth Lajos gazdasági igazgató

 

7.     E-health és m-health alkalmazások az egészségügyi ellátásban és az egészségpolitikai döntéshozatalban (E-health and m-health applications in health care and health policy-making)

Konzulens: Dr. Stubnya Gusztáv PhD., c. egyetemi docens

 

8.      A hazai egészségügyi ellátórendszer változásai és a lehetséges kiutak a nemzetközi trendek tükrében (Changes and potential solutions in domestic health care system in the light of international trends)

Konzulens: Dr. Stubnya Gusztáv PhD., c. egyetemi docens

 

9.        Beavatkozási lehetőségek a hazai egészségügyi intézmények irányításában (Intervention options in the management of the domestic medical institutions)

Konzulens: Dr. Stubnya Gusztáv PhD., c. egyetemi docens 

A Karról

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara a magyar felsőoktatás nagy hagyományokkal rendelkező, meghatározó intézménye.

A Kar és jogelődei immár több száz éve állnak az egészségügyi képzés szolgálatában, hallgatók ezreit vezették be a gyógyítás tudományába. Szeged több mint kilenc évtizede ad otthont Karunknak.

6725 Szeged, Tisza L. krt. 109.
Telefon: +36-62-545-016

További információ a karról

Az Egyetemről

A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű felsőoktatási intézménye, amely hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, a tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási tevékenység folytatását.

6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Telefon: +36-62-546-975

További információ az egyetemről

A városról

Szeged megyei jogú város, Magyarország harmadik legnépesebb városa, a Dél-Alföld legnagyobb városa, Csongrád megye és a Szegedi járás székhelye a Tisza és a Maros találkozásánál.

További információ a városról