1. A szükségtelen- illetve túldiagnosztizálás társadalmi és finanszírozási terhei (Social and financial burden of the unnecessary- and overdiagnosis)

Konzulens: Dr. Buzás Norbert PhD., tszv. egyetemi docens

2. A páciensek bevonása az orvosi innovációs folyamatokba (Co-creation in medical innovation processes)

Konzulens: Dr. Buzás Norbert PhD., tszv. egyetemi docens

3. Telemedicinás megoldások társadalmi elfogadásának hatása az ellátás hatékonyságára (The effect of social acceptance of telemedicine on the efficiency of care)

Konzulens: Dr. Buzás Norbert PhD., tszv. egyetemi docens

4. Az egészségmagatartás szerepe a diabétesz kezelésében(The role of health behavior in the treatment of diabetes)

Konzulens: Dr. Buzás Norbert PhD., tszv. egyetemi docens

5. Közösségi bölcsesség a diagnosztikában (Wisdom of the crowd in diagnosis)

Konzulens: Dr. Buzás Norbert PhD., tszv. egyetemi docens

Külső konzulens: Dr. Erdős Attila ügyvezető

6. Intézményi pénzügyi- és kapacitás-tervezés fekvőbeteg-ellátásban (Institutional financial- and capacity planning for inpatient care)

Konzulens: Dr. Bognár Ágnes PhD., egyetemi adjunktus

Külső konzulens: Dr. Baráth Lajos gazdasági igazgató

7. A fertőző betegségek megelőzésével és kezelésével kapcsolatos egészségügyi marketing lehetőségek vizsgálata  (Examination of health-related marketing opportunities to prevent and treat infectious diseases)

Konzulens: Dr. Juhász Zoltán PhD., egyetemi tanársegéd

8. Betegelégedettség felmérése az egészségügyi ellátórendszerben (sürgősségi ellátás, fekvőbeteg-ellátás) (Patient satisfaction survey of the health care system (emergency care, inpatient care)

Konzulens: Dr. Juhász Zoltán PhD., egyetemi tanársegéd

9. Az egészségügyi marketing szerepe az egészséges táplálkozási szokások kialakításában (The role of the healthcare marketing in the shaping of healthy eating habits)

Konzulens: Dr. Juhász Zoltán PhD., egyetemi tanársegéd

A Karról

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara a magyar felsőoktatás nagy hagyományokkal rendelkező, meghatározó intézménye.

A Kar és jogelődei immár több száz éve állnak az egészségügyi képzés szolgálatában, hallgatók ezreit vezették be a gyógyítás tudományába. Szeged több mint kilenc évtizede ad otthont Karunknak.

6725 Szeged, Tisza L. krt. 109.
Telefon: +36-62-545-016

További információ a karról

Az Egyetemről

A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű felsőoktatási intézménye, amely hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, a tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási tevékenység folytatását.

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

További információ az egyetemről

A városról

Szeged megyei jogú város, Magyarország harmadik legnépesebb városa, a Dél-Alföld legnagyobb városa, Csongrád megye és a Szegedi járás székhelye a Tisza és a Maros találkozásánál.

További információ a városról