1. A szükségtelen- illetve túldiagnosztizálás társadalmi és finanszírozási terhei (Social and financial burden of the
        unnecessary- and overdiagnosis)

Konzulens: Dr. Buzás Norbert PhD., tszv. egyetemi docens

2.  Az egészségmagatartás szerepe a 2-es típusú diabétesz kezelésében (The role of health behavior in the treatment
        of T2DM)
 

Konzulens: Dr. Buzás Norbert PhD., tszv. egyetemi docens

3. Szülők és pedagógusok viselkedésének hatása az 1-es típusú diabéteszes gyermekek kezelési módjára és gondozási hatékonyságára (Effect of parents and teachers' behavior on the choice of technology and care efficiency of children with T1DM)

Konzulens: Dr. Buzás Norbert PhD., tszv. egyetemi docens

4. Közösségi bölcsesség a diagnosztikában (Wisdom of the crowd in diagnosis)

Konzulens: Dr. Buzás Norbert PhD., tszv. egyetemi docens

Külső konzulens: Dr. Erdős Attila, meghívott előadó

5. Intézményi pénzügyi- és kapacitás-tervezés fekvőbeteg-ellátásban (Institutional financial- and capacity planning for inpatient care)

Konzulens: Dr. Bognár Ágnes PhD., egyetemi adjunktus

6. Betegelégedettség az egészségügyi ellátórendszerben (sürgősségi ellátás, magánegészségügyi-ellátás)
(Patient satisfaction in the health care system /emergency care, private care/)

Konzulens: Dr. Juhász Zoltán PhD., egyetemi tanársegéd

7. A tárgyi környezet kialakítása és feladatai a jövő egészségügyében (Development of the enviroment and its task in
        future health care)

Konzulens: Dr. Juhász Zoltán PhD., egyetemi tanársegéd

A Karról

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara a magyar felsőoktatás nagy hagyományokkal rendelkező, meghatározó intézménye.

A Kar és jogelődei immár több száz éve állnak az egészségügyi képzés szolgálatában, hallgatók ezreit vezették be a gyógyítás tudományába. Szeged több mint kilenc évtizede ad otthont Karunknak.

6725 Szeged, Tisza L. krt. 109.
Telefon: +36-62-545-016

További információ a karról

Az Egyetemről

A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű felsőoktatási intézménye, amely hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, a tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási tevékenység folytatását.

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

További információ az egyetemről

A városról

Szeged megyei jogú város, Magyarország harmadik legnépesebb városa, a Dél-Alföld legnagyobb városa, Csongrád megye és a Szegedi járás székhelye a Tisza és a Maros találkozásánál.

További információ a városról