Az Egészség-gazdaságtani Intézet 2014-ben történt újraindításával lehetőség nyílt arra, hogy az Általános Orvostudományi Karon minden, a tárgykörbe eső tevékenység egységes szakmai elvek mentén kerüljön kivitelezésre.

Célunk, hogy a hazai orvosképzésben kiemelkedően széles és naprakész egészség-gazdaságtani kurzuskínálatot alakítsunk ki, mely szervesen egészíti ki az orvos-szakmai ismereteket. Képzési palettánkon mind az egészségügyi ellátórendszer gazdálkodási kérdéseivel, mind pedig az egészségipar üzleti folyamataival kapcsolatos kurzusok szerepelnek.

Kutatásainkban is az egészségügy aktuális gazdasági-társadalmi kérdéseivel foglalkozunk, jelentősen kitágítva az egészség-gazdaságtani kutatások korábbi szemléletét. Ahhoz, hogy az Intézet az egészségipari tudásmenedzsment kutatások központjává váljon, a kutatási palettát az orvostechnológiai fejlődés olyan gazdasági-társadalmi hatásainak elemzésével bővítjük, mint pl. az élelmiszer- és gyógyszerfogyasztási szokások gazdasági kérdései vagy a telemedicina társadalmasításával kapcsolatos problémák.

A kollégák speciális ismeretei révén Intézetünk a Szegedi Tudományegyetem telemedicina-, nanomedicina-, diagnosztikai- illetve orvostechnikai fejlesztési eredményei piacra jutásának előkészítésében is aktívan részt tud vállalni.

A Karról

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara a magyar felsőoktatás nagy hagyományokkal rendelkező, meghatározó intézménye.

A Kar és jogelődei immár több száz éve állnak az egészségügyi képzés szolgálatában, hallgatók ezreit vezették be a gyógyítás tudományába. Szeged több mint kilenc évtizede ad otthont Karunknak.

6725 Szeged, Tisza L. krt. 109.
Telefon: +36-62-545-016

További információ a karról

Az Egyetemről

A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű felsőoktatási intézménye, amely hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, a tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási tevékenység folytatását.

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

További információ az egyetemről

A városról

Szeged megyei jogú város, Magyarország harmadik legnépesebb városa, a Dél-Alföld legnagyobb városa, Csongrád megye és a Szegedi járás székhelye a Tisza és a Maros találkozásánál.

További információ a városról