Tanulmányút 

"Utazni jó. Sokat utazni még jobb. Hazajönni a legjobb.
Mert utána megint el lehet utazni."
(Én)

Az utazás a tudós életében olyan, mint motorban a benzin. Hiába van a legcsodálatosabb szerkezet, ha nem táplálják. Az utazás pedig a tudós egyik legfontosabb tápláléka. Tanulmányutak során szerzi munkájához a legtöbb segítséget, ötletek, kritika vagy egyéb formákban. Utóbbiak többségére a törvény szigora sújt.
A tanulmányút bonyolult, összetett folyamat, mely az alábbi fázisokból áll:

1. Tervezés
2. Elõkészület
3. Megvalósítás
4. Kiértékelés.
Az egyes fázisok idõtartama egymástól független. Nem ritka az olyan tanulmányút, melynek tervezése öt percet vett igénybe, elõkészítése másfél évet, megvalósítása három napig tartott és kiértékelésének tizedik évfordulóján két munkatárs és három asszisztens mondott fel, mert nem bírták tovább. Mármint az értékelést.
Legkényelmesebb, ha egy konkrét példát vizsgálunk meg. Nézzük meg dr. Ezésez Géza egy mintaszerû akcióját:
Látszólag semmiben sem különbözött az a péntek, amikor az egész elkezdõdött, a többitõl. Szokásos (sovány) posta, szenvtelen borítékszaggatás, felületes olvasás. De dr. Ezésez Géza szeme hirtelen felvillan, mert a levél nagyon is izgató hírt tartalmaz: Meghívást! Nem is akárhonnan! A schmarnburgi Hörcsögkutató Intézet fennállásának huszonötödik évi jubileumi ülésére. Felkérés! Nagyon udvarias hangú! Tartson ötperces korreferátumot a szakma Nagy Öregje plenáris elõadása után. Másnap, hetediknek. Dr. Ezésez Géza agyában a kerekek eszeveszett forgásba kezdenek. Schmarnburg NYUGATON van! Igaz, hogy a határtól harminc méterre, de ez lényegtelen. Ezzel kezdetét veszi a tanulmányút elsõ fázisa, a TERVEZÉS.
Nyilvánvaló, hogy a meghívást el kell fogadni. Nem kis dolog. Megtiszteltetés. Öregbíti a hazai tudományt. Stb. A Fõnök ezt gyorsan belátja és hozzájárul. A Fõnök Fõnöke is. A Legnagyobb Fõnök is egyetért. Kész. Helyesebben majdnem kész. Mert dr. Ezésez Géza kezd töprengeni. NYUGATI utazás, rengeteg utánjárás, engedély, meg miegymás. Mióta vágyakozik a londoni Királyi Hörcsögkutatóba... Schmarnburg és London légvonalban maximum háromezer kilométer. Ezt egyszerûen nem szabad kihagyni. Lázas levelezés következik. Dr. N. N. a Királyi Hörcsögkutatóból hamarosan felfedezi a magyar postabélyegek szépségét és a levelezés egyre sûrûbbé válik, s nem telik bele fél év, már itt is a meghívás. Felkérés. Elõadásra. Londonba. A Királyi Hörcsögkutatóba. Gyõzelem. Nyilvánvaló, hogy EZT a lehetõséget nem lehet és nem szabad elszalasztani. Az utat össze KELL kapcsolni. A Fõnök ezt gyorsan belátja és hozzájárul. A Fõnök Fõnöke is. A Legnagyobb Fõnök is egyetért, de megkérdi, ki fizeti az utat?
Dr. Ezésez Géza elõtt nehéz napok következnek. A felesége rendkívül nehezen érti meg, hogy miért lett jó a mosógép és miért csinos még mindig a télikabátja. De végül is megérti. Dr. Ezésez Géza pedig bejelenti, hogy Londonba, a Királyi Hörcsögkutatóba saját költségén utazik.
Kész. Helyesebben majdnem. Mert a tervezés itt nem fejezõdhet be. Dr. Ezésez Gézát keményebb fából faragták. Vagy egyszerûen véletlen? Mert...
Mert egyik este, abban a hiszemben, hogy útja a legjobb úton halad, kezében a kis Gézuka iskolai atlaszával (a földrajzlecke kikérdezése közben!) rádöbben, hogy London szûken három centire van Buenos Airestõl Buenos Airestõl! Három centire!!!! Attól a várostól, amely a hörcsögök Mekkája! A hörcsögkutatás Vatikánja! A . . . . . . nek az . . . . . . . . . . . . je!!!!! EZT nem szabad kihagyni! EZT össze KELL kapcsolni!!!
A levelezés olyan intenzitásúvá vált, hogy szinte izzott a levegõ. Repkedtek a levelek. Csodás bélyegekkel. Naponta. Sok levél. Nem is telt el három hét és gyönyörû borítékban, gyönyörû vízjeles papíron, gyönyörû szövegû levél érkezett. Valószínûleg spanyolul. Vagy portugálul? Nem volt könnyû fordítót találni... Szóval, röviden NAGYON fontos lenne SZÁMUNKRA, ha dr. Ezésez Géza arra jártakor MEGLÁTOGATNÁ intézetünket és beszámolna SAJÁT hörcsögkísérleteirõl
Dr. Ezésez Géza lebénult. Lemerevedett. Elkábult. EZ AZ! EZ AZ PONTOSAN! NEKIK fontos. SZÁMUKRA. Hát rajta ne múljon. Rendben van, széttépik, hát széttépik, legyen. A tudomány a fontos, az elõrehaladás, félre az egyéni érdekeket, õ megy, ha kell.
A Fõnök ezt gyorsan belátta. A Fõnök Fõnöke is. A Legnagyobb Fõnök kérdezte csak meg, hogy ki fizeti az utat. Gyors számvetés és nagy malõr:
 
Útiköltség-árajánlat: Budapest-Schmarnburg II. oszt. (határig félárú, retúr) 42,- Ft
Schmarnburg-London MALÉV(retúr)  5260,- Ft
London-Buenos Aires, PWA(retúr, csomagtérben)  1200,- $

Szóval, hm, vagyis hogy nem Ft, hanem $. Sok $. Ennyi mosógép és télikabát hála istennek nem hiányzik a családban. Itt csak a csoda segíthet. Vagy az ipar.
Dr. Ezésez Géza hetekig rágódik. Próbálja a három centit és az 1200,- $-t közelebb hozni egymáshoz. A rémes a dologban az, hogy már nem ér rá örülni Schmarnburgnak és Londonnak. Buenos Airesen kesereg. Mert még nem tudja, hogy minden kátyúból van kiút, csak bakancs kell hozzá...
A megoldást a véletlen hozza. Persze vitatható, hogy ez valójában véletlen-e vagy szükségszerû. Dr. Ezésez Géza szempontjából feltétlenül szükségszerû véletlen. A gyógyszeriparnak piacproblémái vannak a magyar bálnazsírkészítményekkel. Nem könnyû õket nyugati piacra elhelyezni a hihetetlen élénk konkurrencia miatt. Dr. Ezésez Géza jó hírnévnek örvend, s köztudott az is, hogy annyira szereti az állatokat, hogy minden hörcsöge elhízott. ZSÍROS. Zsír. Dél-Amerika. Bálnazsír. Könnyen összekapcsolható fogalmak. Vállalná-e a magyar bálnazsírkészítmények piaclehetõségeinek dél-amerikai piackutatását?
Hogy vállalná-e? Hogy ilyet még kérdezni kell? Jabidabiduuuu! Ezzel ér véget a tervezés idõszaka.
Az útvonal tehát:
 
Budapest-Nyugati pályaudvar-Schmarnburg 3 nap
Schmarnburg-London 3 nap
London-Buenos Aires 6 nap
Összesen 12 nap

 Következik a második fázis, az elõkészület. Aki nem készített elõ tanulmányutat, nem is sejtheti, milyen kemény dió ez. Összeállítani egy elõadást, önmagában véve nehéz. Hát még egyszerre többet! Schmarnburgba egy ötperces korreferátum kell. Tömény tudomány. Sûrítmény. Egyetlen felesleges szó drága másodperceket rabol. Újra meg újra kell átírni, szûrni, kristályosítani. Végtelen próbák félhangosan, stopperórával. Hat perc. Sok. Öt és fél perc. Sok. Öt és egynegyed. Sok. Öt perc. Hurrá! De rossz. Nincs semmi értelme. Újra. Hét perc. Sok. Hat és fél. Sok. Így megy ez napokig. Keservesen. Végre öt perc. Kerek öt percecske. Értelmes is. Hurrá! Készülnek az ábrák. Gyönyörûek. Minden információ betáplálva. Gépelés hibátlan, szövegkiejtés shakespeare-i, vaskos jegyzetek az aktatáskában, Schmarnburg lezárva.
London, az más. A Királyi Hörcsögkutató az nem egy ripsz-ropsz korreferátum helye. Ott van idõ részletekre, ott nem kell sûrítmény, kristály, stopperóra! Ott a tudomány a fontos és nem az idõ. Tehát alapos, részletes feldolgozás, mindenre kiterjedõ precizitással. Félhangos visszaolvasás. Tizenöt perc.
Kevés. Újra írva. Bõvebben, plusz négy ábra. Félhangos újraolvasás, harmincegy perc. Alakul. Egy hét szívós munka, és olyan az az elõadás, hogy csak na!

Informatív = 48 diapozitív
Reproduktív = 8 diapozitív kétszer szerepel
Kimerítõ = 55 percig tart, vita nélkül.
Jegyzõkönyvkivonatok, másolatok, nem diázott ábrák tömege, vaskos aktatáska, kész, mehet, London lezárva.
Buenos Aires, az más. Mekkába nem visz az ember akármit. Vatikánba nem visz az ember akármit, . . . . . . . . . . . be nem . . . . . . az ember . . . . . . . . . . Csak ha nincs más.
És minthogy nincs más, Buenos Airesbe is a londoni anyag megy.
Naivság lenne azt feltételezni, hogy ezzel be is fejezõdött a tanulmányút elõkészítése. Korántsem. A szakmai rész kétségtelenül. De a tanulmányút nem lehet egyoldalú. Következik a társadalmi elõkészítés. Mi fekszik Schmarnburghoz közel? Mit is kell ott megnézni? Mi van London mellett? Mit is kell ott megnézni? Mi is van Buenos Aires közelében? Brazília??? Ennek megfelelõen az eredetileg tervezett idõpontok némileg módosulnak.
 
Schmarnburg (3 nap helyett) 2 nap
Bécs 1 nap
Innsbruck 1 nap
Klagenfurt 1 nap
Salzburg 1 nap
London 2 nap
Cambridge 1 nap
Oxford 1 nap
Bristol 1 nap
Edinburgh 1 nap
Dublin  1 nap
Buenos Aires 4 nap
Brazília 1 hét
Montevideo 1 hét
Bolívia, Peru, Madagaszkár*  2 hét
6 hét és 3 nap.

*Madagaszkár egy félreértés folytán került a programba, késõbb törölve lett, és az idõpont hat hétre redukálódott

Az elõkészületeknek ebben a fázisában jelentette be dr. Ezésez Gézáné, hogy válni akar, a Gézuka megbukott földrajzból és számtanból, a hörcsögök lefogytak, de dr. Ezésez Géza egy intenzív tanfolyam keretében megtanult portugálul. Csak Buenos Aires-ban derült ki, hogy spanyolul kellett volna.
Biztos, hogy még soha sem készített elõ tanulmányutat az, aki úgy véli, hogy ezzel minden kész. Nem. A társadalmi elõkészületeknek van egy nagyon is kritikus oldala. Mert ugyebár dr. Ezésez Géza meséli ám ennek is, meséli ám annak is, hogy utazik. Hová? Hát csak ide Schmarnburgba, meg Londonba, meg pár helyre Dél-Amerikába. Nem luxusutazás ez, munka, egyik nap itt, másik nap ott, egyik nap itt meséli, másik nap ott meséli. Egyik nap a Jolán néni szól, másik nap a Frédi bácsi, hogy a gyerek (öcsi, bátyus, sógor, sógornõ, unoka, unokaöcs, fõnök fia, menye, veje, a búr, a búr, a búr kalappal stb.) majd megveszik Schmarnburgban (Bécsben, Innsbruckban, Londonban, Limában, Bogotában, itt is, ott is, amott is stb. /egy kis hazai után/ szalámi, könyv, paprika, hanglemez, libasült, anyu süteménye, baba, fénykép, hegedû, kotta, kristályluszter, játéknyúl . . . . . . . . . meg . . . . . . . . stb.) Ugye elviszed, Gézááám???
Még nem volt tanulmányúton az, aki e kérdésre nemet tudott volna mondani. Következik tehát az elõkészületek befejezõ fázisa, a málha összeállítása. Típuscsomag tanulmányutasoknak két naptól hat hétig:
(Nem tartalmazza a testen viselt személyi útiholmit!)
 
Ing, porózus nylon, körömkefével
1 db
Gatya, trikóanyagból, mosóporral
1 db
Trikó, trikóanyagból, mosóporral
1 db
Fogkefe, fogkrémmel
1 db
Lio-kávé, kanállal
1 db
Almáspite, Janka néni húgának, Dublinbe
1 tepsi
Esküvõi kép, barokk keretben, üvegezve, Gyulának Bogotába
1 db
Libamáj zsírjában, kevés hagymával, ahogy Lajos szereti, Innsbruck
1 fazék
Wagner R.: Lohengrin. (18 hang lemez.) His Masters Voice, 1936. Béninek, szemünk láttára összetörve
18 db
Sült liba nylonzacskóban, Cilának, Bécs
1 db
Magyar konyha (latinul) Ödön bácsi fiának, London
1 db
Magyar konyha (arabul) Manci néni menyének
1 db
Magyar konyha (japánul) valakinek, valahová, cédula elveszett
1 db
Két kiló méz, Baracskay H. Henrik, Montevideo
2 kg

És az útiholmi tartalmaz még egy kis cédulát is. Nem valami leltárfélét, hogy mit kell vinni. Nem. Az a noteszban van. Egy cédulát. Külön. Hogy mindig kéznél legyen. Pár apróság van rajta. Az, amit hozni kell. Miért? Mert

a) kell
b) szép
c) hiányzik
d) kérik
e) fillérekbe kerül
f) csak
g) egyéb.


Típus kívánságcetli két naptól hat hétig terjedõ tanulmányutasoknak:

3 m gyûrhetetlen kreppjersey, törökmintás, sárga, zöld, lila és bíbor mintával (vigyázni a színekre!),
1 db finnmintás hoki pulóver. NEM norvég! Minta hosszában, 3-3 rénszarvas stili-zált hokiütõkkel, két sorban, barna alapon zöld vagy kék alapon bordó (vigyázni a mintára és a színekre. Méret: 73/Y, hosszított ujjakkal, szûk nyakú);
1 db kondenzátor, hûtõszekrényhez. Bosch, 1942, hatliteres, tábori. Gyártották 1942. január 6-tól 10-ig (Fodrásznak);
1 db Adler Junior 1936, hátsó híd komplett (szervizmesternek);
1 db Adler Senior komplett (Lajos bácsi);
2 doboz kubai szivar. Janka néni valakijének (ne legyen rajta, hogy imported by Monimpex);
1 db Trisztán és Izolda II. klarinétszólam (viceházmester, tiszta példány!!);
1 db Sony stereo sound system, 8500,- $ (ez a Gézuka megõrült!!!);
1 db csak gyere haza egészségben (nagymama);
1 db nekem mindegy, mindennek örülök (kis feleség);
1 db Sony stereo sound system, 8500,- $ (ez a Gézuka tényleg megõrült!!!);
Ezenkívül ....................nak ....................nek ....................oknak ....................eknek .. .................öknek.
Sose lenne vége, ha egyszer nem kellene elindulni. Akkor és azzal kezdõdik a tulajdonképpeni nagy kaland, a harmadik fázis, a megvalósítás.
Dr. Ezésez Géza esetében a megvalósítás nem egészen a várakozásnak megfelelõen zajlott le. Vagyis pont olyan volt, mint egy átlagos tanulmányút. Valahogy így:
1. felvonás. Schmarnburg. Jubileumi ülésszak a Hörcsögkutatóban
Schmarnburg távol esik a vasúti fõvonalaktól. Ennek tudható be, hogy noha mindössze harminc méterre van a határtól, mármint nyugatra, háromszor kellett átszállni: elõször Oberkrumpentahlban a grazi, majd az unterholzbachi csomópontban a wintersprossengürtleri személyre, amirõl aztán távolsági busz vitte a Schmarnburgba igyekvõket Hinteruntennebensdorfba, ahol az ünnepi  ülésszak rendezõi lovaskocsikkal várták a vendégeket. Dr. Ezésez Géza egy átszállást elvétett, így csak másnap ért oda, de addigra a plenáris elõadás már lezajlott.
Megérkezése perceiben folyt éppen a hatodik korreferátum, így még kabátját sem tudta levetni, szólította az Elnök. A diapozitívok sajnos összekeveredtek a táskában, s nem volt már idõ a helyes sorrend kialakítására. Ez azonban nem befolyásolta az ötperces korreferátum sikerét. A teremben ülõ mindhárom vendég nagy lelkesedéssel fejezte ki elismerését. Különösen egy koros belga tudós, akinek hallókészülékében lemerült az elem és azt hitte, hogy a szünetet jelentették be. A csillárt senki sem tépte le, de a siker mégis vitathatatlan volt. Este a banketten a szakma Nagy Öregje is megszólította és megkérdezte, hány óra van.
Dr. Ezésez Gézát, az igazat megvallva, az ünnepi ülésszak már kezdettõl fogva kevéssé izgatta, sokkal inkább a londoni Királyi Hörcsögkutatóban várható nagy találkozások nyugtalanították. De ez még messze volt, hiszen elõtte volt az ausztriai barangolás, a tervezett kiruccanás Bécs-Innsbruck-Klagenfurt és Bregenz útvonalon.
Sajnos, ez nem egészen sikeredett a terveknek megfelelõen. Már a bécsi pályaudvaron kiderült, hogy az IBUSZ-nál váltott jegyek nem stimmelnek, mert az a vonat, amire a jegyek szólnak, csak július 6-án és szeptember 17-én jár, de akkor sem Innsbruck-Klagenfurt-Bregenz viszonylatban, hanem Pörtschach-Wiesbaden-Graz vonalon, visszafelé. Baj volt a Cila sült libájával is. Bécsben kellett volna átadni, de Cila nem volt otthon. A liba óránként lett büdösebb. A nylonzacskó kiszakadt. Cila csak este hétkor ért haza, kidobta a libát és átadott egy tizenkét kilós ólomkristály vázát Malvin néni számára a libáért. Dr. Ezésez Géza kiment a pályaudvarra, becserélte a vonatjegyeket, felült a vonatra és éjszaka körbeutazta az Innsbruck-Klagenfurt-Bregenz útvonalat. Közben, ha kényelmetlenül is, de aludt valamicskét. Másnap délre ért vissza Bécsbe, ahonnan taxival robogott a reptérre, hogy elérje a londoni járatot.
Ezzel kezdõdhetett a Nagy Kaland II. felvonása.
II. felvonás. Látogatás a londoni Királyi Hörcsögkutató Intézetben
Már Schwechatban kezdõdtek a bajok. A reptéri ellenõrzésen az elektronikus tapogató akkorát csilingelt, hogy pillanatok alatt kettõs kordon vette körül dr. Ezésez Gézát. Különleges óvatossággal szedték ízekre poggyászát. Természetesen semmiféle robbanó szerkezetet vagy más efféle holmit nem találhattak, csak azt a bádogdobozt, amiben Jolán néni küldte Béninek a Lohengrin 18 lemezét. Volt is nagy gemütlich kacagás, olyan wienerisch módra. Mindenki összebarátkozott dr. Ezésez Gézával, és együtt integettek a londoni gép után, ami közben elrepült.
Minden rosszban van valami jó. Dr. Ezésez Géza akkorát rúgott bõröndjébe, hogy összetört a kristályváza. A következõ gép csak másnap reggel indult.
Tiszta, derûs, kifejezetten jó repülõidõben érkezett a gép a londoni reptér betonjára. Két szép napot töltöttek ott az utasok a londoni vámosok sztrájkja miatt. Koszt kielégítõ, hangulat a felszolgált whisky és sherry függvényében változó.
Ezzel elment a Londonra szánt két nap. Éppen csak annyi idõ maradt, hogy le tudta adni Ödön bácsi fiának a Magyar konyhát (latinul) és telefonált a Királyi Hörcsögkutató Intézetbe, ahol azonban a portáson kívül más nem volt, szombat lévén. Felejthetetlen öt nap következett.
Cambridge, Oxford, Bristol, Edinburgh és Dublin... Ez alatt az öt nap alatt folyt el ugyanis az a libamáj zsírjában, amit Innsbruckban kellett volna átadni Lajosnak. De ez csak Dublinben derült ki. A helyzet reménytelennek látszott. Minden át volt zsírral és enyhe májszaggal itatva. A helyzetet Janka néni húga mentette meg Dublinben, aki az almáspite láttára sírógörcsöt kapott és hálából kimosta dr. Ezésez Géza minden holmiját, sõt új bõrönddel is megajándékozta. Különösen az volt meglepetés, hogy a bõrönd már üresen is kb. tizennyolc kiló volt.
Mély lélegzetvétel és indulás Dél-Amerikába. Carramba!
III. felvonás. Buenos Aires
Vasárnap délben indult, és szombaton érkezett. Ez kissé megzavarta, de hát ez van. Simán jutott át az útlevél- és vámvizsgálaton, egyenesen egy rendõrségi autóba, mert, mint késõbb a svájci konzultól megtudta, katonai junta vette át a hatalmat, és lezárták az országot. Boldog volt, mert két vágya teljesedett egyszerre, egy napon. Dél-Amerikába érkezett, és nem verték meg. Három napig egy szót sem szóltak hozzá. Aztán egy brillantinos nyakigláb barátságosan hátba veregette és elvitte - tizenkét útitársával együtt - a svájci konzulátusra. Ott tudta meg, hogy mindnyájukat halálra ítélték, de a konzul elcserélte õket rumra. Le kellett fizetni a rum árának tizenketted részét. Pont ennyi pénze volt. Brazília, Montevideo és Bolívia a programból törölve. Irány haza.
Ezek után nem maradt más hátra, mint a negyedik fázis: az értékelés.
A tanulmányút bonyolult társadalmi összetétele folytán az értékelés relatív. Elsõsorban attól függ, hogy kinek a szemszögébõl történik.
Mert értékelhet az, aki:
a) Küldött valamit.
b) Aki várt valamit.
c) Aki finanszírozta az utat.
d) Aki fogadta az utazót.
e) Aki végül is utazott.
Akárhogy is nézzük a felsorolást, magának az utazónak a szerepe nem több, mint húsz százalék. Viszont nem sikerülhet olyan rosszul egy tanulmányút, hogy legalább húszszázaléknyi pozitívumot ne lehetne belõle kisajtolni. Akkor pedig a mérleg már a jó irányba billent. Az értékelés relativitását mi sem bizonyíthatná jobban, mint dr. Ezésez Géza részletesen idézett mostani akciója.
Világos, hogy másképpen fog értékelni Cila a libasülttel, Janka néni húga az almáspitével, a szervizmester az Adler Junior hátsóhíddal, a schmarnburgi Hörcsögkutató Intézet szimpozionjának szervezõ bizottsága, a londoni Királyi Hörcsögkutatóban dr. N. N. és végül maga dr. Ezésez Géza.

    Cila: Jó fiú ez a Géza, de teljesen hülye. Mi a fenének cipel ide egy büdös libát. Igaz, rendes volt tõle, én meg megszabadultam attól a ronda vázától.
    Janka néni húga: Istenem, micsoda nagy tudós és milyen jó ember! Csak jó ember tud ilyen nagy tudós lenni! Bárcsak minden héten láthatnám ezt a drága embert! A pite még kicsit sem tört össze!
    A szervizmester: Nagyképû fajankó. Csak pofázni tud, hogy így, meg úgy. Meg hogy mennyit kell utazgatni. De egy vacak hátsóhidat az Adlerkémhez bezzeg nem tud hozni. Derogál neki egy hátsóhíd.
    Szervezõ bizottság, Schmarnburg: Mélyen tisztelt Herr dr.: Ezúton és mély tisztelettel és hálával köszönjük áldozatkész fáradozásait és ragyogó, nagy vitát kiváltott remek korreferátumát. Reméljük, hogy a továbbiakban is ...
(Levél bekeretezve, kiakasztva.)
    Dr. N. N., London: Végtelen ideig tartó, szüntelen bocsánatkérésekkel teli levelezés, mintha õ sztrájkolt volna és nem a reptéri vámosok. Jó befektetés, mert mit lehessen tudni. A bélyegek változatlanul szépek.
Végül hogyan értékeli az utat maga dr. Ezésez Géza.
Két eset lehetséges. Vagy negatívan, vagy pozitívan. Ha negatívan, nem is igazi kutató lélek. Mert hogy lehet egy ILYEN utat negatívan értékelni??? Ezt csak pozitívan lehet !!! Végül is, mi történt?
Rövid összegezés: Izgalmas korreferátum, élénk vita mellett, a remekül megszervezett schmarnburgi szimpozionon. Még a szakma Nagy Öregje is felfigyelt rá. Rövid ausztriai körutazás, sok-sok izgalmas benyomással. Sajnos, a londoni elõadás technikai okok miatt elhalasztódott. (Tetszik figyelni: nem elmaradt, csak elhalasztódott. Késõbbi idõpontra. Ja, egy sztrájk az vis major!) Rendkívül érdekes, kimerítõ körutazás Anglia fontos pontjain.
Amerika volt az út fénypontja. Váratlanul a kormány vendégeként kezelték. Ennek megfelelõen pazar ellátás, gondoskodás. Egyedül még a budira sem engedték. Jó kapcsolatok alakultak ki a svájci konzullal is. A magyar bálnazsírkészítményeket nemigen ismerik, piacra kell törni.
Világos, hogy ez egy jól sikerült út. Az is volt. Csak nem kezdünk jajveszékelni néhány aprócska malõr miatt! Mert végül is, lehetne az egészet kiömlött libazsír-centrikusan nézni, vagy tegyük fel katonai-junta-centrikusan, vagy tegyük fel vámos-sztrájk-centrikusan.
Akkor mi van? Semmi. Az égvilágon semmi. Attól az út szebbé nem válik, csak éppen kedvét szegi az embernek. Attól pedig az embernek nem jön meg a kedve a következõ nagy kalandhoz.
Sõt. Akkor az ember nem buzgólkodik, nyüzsög és tervez. Akkor pedig a világ forog tovább, mi maradunk és a Potzauer utazik. Jó ez nekünk? Nem. Ez a Potzauernek jó. A világnak pedig... Ez teljesen relatív. Mindenesetre jobb, ha nem szívjuk a dolgokat mélyre és nem kiömlött-libazsír-vámos-sztrájk-katonai-junta-centrikusan nézzük a dolgokat.
Akkor ui. a világ békésen (???) forog tovább - a libazsírt ki lehet mosni, a vámosok sztrájkja is véget ér, s lehet, hogy mégsem Potzauer utazik legközelebb?!?!?!
Ez így van. Szerencsére dr. Ezésez Géza vérbeli kutató. Mostanában többen látták félrevonulni egy hatalmas térképpel a kezében. A Fülöp-szigetek térképével.

Tartalomjegyzék    Következõ rész: Napidíj