A Generalkrach 

A kezdeti és végállapot közötti legrövidebb út a Generalkrach.
(A termodinamika V. fõtétele)

Egyszer valamit, valamikor, valahol az ember csak felfedez valami picikét. Lehet akkor hófúvás vagy tájfun, földrengés vagy árvíz, a felfedezés mámora mindent elsöprõ. Mindenki olyan kedvessé válik, minden olyan szép és jó. Egészen kicsi felfedezések is teljesen kiforgatják az embert. Egyszerûen képtelenség józanul felfogni, hogy az emberiség hogyhogy nem jött még erre rá? Hiszen ez a bizonyos dolog olyan logikus és egyszerû, hogy nem lehet elmenni mellette!
Tételezzük fel, hogy képzeletbeli tudósunk már tizedik éve az aranyhörcsögökben levõ A-vegyület átalakulását vizsgálja. Egyszer csak rádöbben, hogy az A-vegyületbõl B lesz, vagyis az egyenlet:

A ð B
A felismerést követõ percekben az egyenletet lobogtatva félig eszméletlenül az örömtõl végigrohan az intézeten. A gratulációkat visszafogva, szerényen fogadja.
Pár nap múlva a kézirat is elkészül a felfedezés közlésére. Akkor végez egy újabb mérést. Az eredmény megdöbbentõ. Akárhogyan számol, akárhonnan nézi:
A ð C + D + E.
Egyetlen logikus következtetése lehet csak, hogy rossz az aranyhörcsög. Újabb kísérlet. Az eredmény még megdöbbentõbb:
A ð F + G + H + W.
Egyetlen logikus következtetése lehet csak, hogy rossz az asszisztensnõ. Újabb kísérlet. Még megdöbbentõbb eredmény:
A ð X + Y + Z + 2W + 3U + ABC.
Ez a Generalkrach. Tudósunk elvonul. Erre több oka is van. Részben azért, hogy ily módon hárítsa el a még mindig áradó gratulációkat. Részben azért, mert Fõnökével sem óhajt találkozni, aki ugyancsak érdeklõdést tanúsít a felfedezés iránt. No meg azért is, hogy összeszedje maradék gondolatait eltompult agyában, mert most aztán döntõ rohamot kell indítania a Természet ellen, hiszen BIZTOS, hogy
A ð B.
Csak lehet, hogy a Természet ezt még nem tudja...
Ahhoz kétség nem férhet, hogy a Generalkrach csak átmeneti állapot. Elõbb vagy utóbb helyreáll az eredeti, mindent elsöprõ nyugalom. De nem kiszámítható, hogy ez mikor következik be. Ezért rendkívül fontos, hogy a helyzethez alkalmazkodva, megfelelõen viselkedjünk. A leglényegesebb talán az, hogy semmi se utaljon a Generalkrachra. Tekintetünk, járásunk, beszédmodorunk Jegyen a szokásos, illetve kicsit a sikerélményre utaló. Csak befelé emészthetjük magunkat. (A közvetlen munkatársakat lehet kifelé is.) Néhány, a Nagy Felfedezések buktatóival kapcsolatban elejtett szó általánosságban példálózva feltétlenül hasznos. Felületesen érinteni a kutatómunka hétköznapi gondjait, hasznos. Részletesen és sokoldalúan szidni a mûszereinket, önbizalmat ad. Egy esetleges áramszünet valóságos áldás. Ha történetesen éjszaka. következett be és a frizsider is leolvadt, járjuk végig az intézetet és igen szomorú arccal, csak hosszú unszolásra közöljük, hogy éjszaka tönkrement az Anyag.
Lehetõleg minél kevesebbet tartózkodjunk saját laboratóriumunkban, közvetlen munkatársaink környezetében. Ez nagyon fontos, mert:
a) Kellemetlen kérdéseik lehetnek.
b) Nem tudunk úgysem munkát kiadni, míg valami elsöprõ ötlet nem születik.
c) Ingerlõen hatnak, mert lehetséges, hogy õk szúrták el valahol az egészet.
Csak néhány nap múlva kezdjünk a tulajdonképpeni érdemi munkához. Legyünk higgadtak, megfontoltak, és keltsük azt a látszatot, hogy a dolog inkább érdekes, mint kellemetlen, hogy inkább vadászat, mint robot, hogy valójában milyen hasznos is a Generalkrach, mert ebbõl tanul az ember. Mert az az igazság, hogy tényleg tanul. Csak elõbb kellett volna...
Általában néhány nap elég ahhoz, hogy az ember annyira összeszedje gondolatait, hogy elkezdjen újra kísérletezni. Nem volna helyes minden típusú Generalkrachra azonos menetrendet ráerõszakolni, hiszen ahány Krach, annyi féle. De nagy általánosságban három hónap elég ahhoz, hogy tudósunk biztos legyen abban, hogy
A ð B.
Hogy mi történik ez alatt a három hónap alatt? Precíz, pontos, minden tényezõre nézve jól ellenõrzött kísérletek százai. A hõmérséklet és kémhatás, az idõ és a környezet stb. stb. hatását vizsgálják. Minden kísérlet önmagában véve egy remekmû. A jegyzõkönyv áttekinthetõ és világos. Minden adatot dokumentálnak. A vegyszerek tiszták, a desztillált víz nem sötétzöld az algától. A harmadik hónap végén az egyik mérés szerint
A ð b.
Nincs ünneplés, nincs hangos hejehuja. A helyzet sokat javult, de még mindig nem az igazi. Újabb aranyhörcsögök érkeznek, most már csupa fiú. És harmadnapra minden kiderül. Ha a desztillált víz tiszta és nem algás. Ha a sósavban nincs vas. Ha a nátronlúg szép lemezkékbõl áll és nem egy kenhetõ massza. Ha az aranyhörcsög nem terhes. Ha az edények tiszták. Ha, ha, ha. Egyszóval végigcsinálnak szép precízen mindent, amit a Nagy Felfedezés elõtt kellett volna. És egyszer csak látják ám, hogy:
A ð B.
Háziünnepség konyakkal és sajtos ropogóssal. Az önbizalom helyreállása egyenesen arányos az eufóriával, s 2-3 napig célszerû ezt a véralkoholszintre fogni. Ellenkezõ esetben állandó vihogásunk a tekintély rovására mehet. Az elsõ adandó alkalommal siessünk példamutatóan rendes jegyzõkönyvünkkel a Fõnökhöz, kérkedni rendkívül érdekes eredményeinkkel. Persze, gondosan ügyeljünk a megfogalmazásra. Néhány ilyenkor használható általános kifejezés:
 
 
Ha például a Generalkrach oka az volt, hogy:
Fõnökünknek azt mondjuk, hogy:
Koszos volt minden Az átalakulás olyan exogén és endogén összefüggések halmazától függ, melyben a belsõ ellentmondások dominálnak olyannyira, hogy a nélkül az egésznek semmi értelme.
Koszos a desztillált víz Az átalakulását mikrobiális és protozoálís anyagcseretermékek sok irányban befolyásolhatják. Ezek közül különösen figyelemre méltó az, hogy:
Koszos volt az edény Rendkívül fontos a mikroelemmiliõ optimális megválasztása az in vivo transzformációhoz.
A hörcsög nem fiú volt, hanem terhes A hormonális szint emelkedése, hovatovább egyik vagy másik irányban történõ eltolódása olyan mellékreakciókat válthat ki, mely további alapkutatásokat indokol.
Fogalmunk sincs, hogy mitõl sikerült elsõre Milyen csodálatos építmény a mi tudományunk! Mennyi verítékes kicsi téglát kell összehordanunk, hogy valamennyire is hasonlót tudjunk alkotni, mint a Természet (szükség esetén kis t-vel!).

 
 

 
 


 

Tartalomjegyzék  Következõ rész: Cikkírás