Magánélet
 
 
"Magánélet. magánélet...
Az micsoda, kérem szépen?"
(Dr. Ezésez Gézáné)

A Tudós életét úgy tölti ki a tudomány, mint folyó medrét a víz. Nincs életének egyetlen órája, perce és pillanata, amit ne szõne át munkájának ezernyi szövevénye. De hiba lenne ezt a szakbarbárság megnyilvánulásának tekinteni. Mert való igaz a fenti állítás, de nem szó szerinti értelmezéssel. A tudós alkot, dolgozik és pihen, de pihenését úgy választja, hogy az mindenben és mindenkor egészséges összhangban legyen hivatásával. Rendszeresség mindenekelõtt. Nem is igazi tudós az, aki ne tudná az elme és a testi erõ véges voltát. Ez a rendszerességének alapja.
A tudós élete látszólag egyhangúan egyenletes, pedig csak a maga szabta keretek közé szorított mindmegannyi izgalom. Egy átlagos nap - kisebb eltérések az egyedi alkattól. függõen lehetségesek - így alakul:
Munkálkodás a laboratóriumban: hét-kilenc óra. Ebbe persze belefér mindaz, ami a kutatómunka elengedhetetlen és szükségszerû velejárója, a könyvtárban való búvárkodás, a tudományos viták stb. Minthogy az egészséges szervezetnek hatórás alvás tökéletes pihenést biztosít, az átlag nyolcórás munkát figyelembe véve fennmarad a napnak tíz órája, amit igen jól, sokoldalúan tud felhasználni. Ez a tíz óra jelenti a tudós életében létének hajtóanyagát. Mert mindenekelõtt a kutatói elme nem egy mechanikus szerkezet, amely nyolc óra elteltével egyszerûen kikapcsolható. Sõt, egyszerûen kikapcsolhatatlan. Szünet nélkül forognak a kis kerekek, és céltudatosan kell a figyelmet más irányba terelni, hogy mindenképpen legyen egy regenerációs szakasz. Erre is számtalan lehetõség nyílik.
A munkahely elhagyását követõ és nem alvásra szánt idõ (vagyis a tíz óra) helyes felhasználásának egykönnyen általánosítható sémája a következõ:
 
 
Tevékenység megnevezése:
Ráfordított idõ:
Család üdvözlése
2 perc
Kutya üdvözlése
15 perc
Gyerekekkel való foglalkozás
8 perc
Beszélgetés feleséggel
2 perc
Beszélgetés a szülõvel (anyóssal)
1 perc
Kutyasétáltatás
120 perc
Szemüvegkeresés
32 perc
Szakmai szövegolvasás (I.)
60 perc
Kulturális élet (mozi, színház stb.)
180 perc
Szakmai szövegolvasás (II.)
60 perc
Szépirodalom olvasása
120 perc
Összesen:
600 perc = 10 óra

Módszeres életmód mellett ez nemcsak a kutatómunkával való teljes összefonódást biztosítja, de egyben olyan aktív pihenést is nyújt, mely egyrészt harmonikus együttélést ad szeretteinkkel és termékeny talajt biztosít hivatásunk gyakorlása számára. Ritka kivétel zökkenthet ki ebbõl a rendszerességbõl. A tudósi létben tulajdonképpen csak két olyan szituáció van, mely a megszokottól eltérõ életmódra kényszerít:

a) Nem megy a munka.
b) Jól megy a munka.
Ebben az esetben az életritmus így alakul:
a) Nem megy a munka
Tevékenység megnevezése:
Ráfordított idõ:
Család üdvözlése
-
Összeveszés a családdal
1 perc
Kutya üdvözlése
4 perc
Gyerekekkel foglalkozás
-
Beszélgetés a feleséggel
-
Beszélgetés a szülõvel (anyóssal)
-
Kutyasétáltatás
60 perc
Szemüvegkeresés
20 perc
Szakmai szövegolvasás I.
40 perc
Kulturális élet (mozi stb.)
-
Szakmai szövegolvasás II.
60 perc
Szépirodalom olvasása
-
Hogyan tovább?
415 perc
Összesen:
600 perc

 
b) Jól megy a munka
Tevékenység megnevezése:
Ráfordított idõ:
Család üdvözlése
-
Összeveszés a családdal
1 perc
Kutya üdvözlése
4 perc
Gyerekekkel foglalkozás
-
Beszélgetés a feleséggel
-
Beszélgetés a szülõvel (anyóssal)
-
Kutyasétáltatás
60 perc
Szemüvegkeresés
20 perc
Szakmai szövegolvasás I.
40 perc
Kulturális élet (mozi stb.)
-
Szakmai szövegolvasás II.
60 perc
Szépirodalom olvasása
-
Hogyan tovább?
415 perc
Összesen:
600 perc

Milyen boldog az az ember, aki ezek után hat órát tud aludni... Mert hogy a nap 24 órájából még annyi marad. Alvásra. Csaknem naponta.
 
 


 
 

Tartalomjegyzék  Következõ rész: Az életmû és kritikája