A Bizottság
 
 
"Egyedül nehéz. Együtt még nehezebb."
(Sokan)

A tudományos élet olyan sokrétû, mint egy delikát szendvics. Úgy rétegzõdik, mint kenyéren a vaj, majonéz, hús, franciasaláta, tojás, sajtkrém és legfelül a zöldség.
A jelentõs, sokszor országos, sõt világméretû kérdésekben a döntést hosszú és fáradságos munka elõzi meg. Számtalan agy és kéz munkája. Ezt ma már csak decentralizált munkamegosztással lehet biztosítani. A decentralizálás alapja a Bizottság. A Bizottság az az operatív szerv, mely egy adott kérdésben (helyi, városi, országos, kontinentális, világméretû stb.) kialakítja a tudomány aznapi állása szerinti:

a) álláspontot
b) tennivalót
c) annak végrehajtóját
d) ellenõrzésmódját
e) felelõsségáthárítás mikéntjét
f) egyebét.
Minthogy a Bizottság a szakma legjobbjait fogja össze operatív egységgé, az eredmény nem lehet kétséges.
Ahány terület, annyiféle feladat és munkamódszer. Ahány tudományág, annyiféle bizottság. Szinte lehetetlenség lenne egyetlen tudományos példán illusztrálni a bizottság operatív aktivitását. Éppen ezért nézzük meg - a könnyû általánosíthatóság kedvéért - hogyan készített új ruhát a hét törpe Hófehérkének.
A hét törpe elhatározta, hogy meglepetést szerez Hófehérkének. Úgy döntöttek, hogy ruhát varrnak. Tudor azt mondta, hogy õ lesz a brigádvezetõ. Morgónak ez nem tetszett, meg is mondta Szendinek. Kedden megalakultak. Tudor összehívta a brigádot szerdára. Az elsõ találkozó elmaradt, mert Szundi elaludt, Kuka pedig nem tudta megmondani, hogy nem ér rá.
Szerdára újra összehívta Tudor a brigádot. Csak hárman jöttek el. Morgó, Kuka és Szendi. Hapci megfázott, Vidor elfelejtette, Szundi megint elaludt.
Pénteken volt a következõ ülés. Mind a heten ott voltak. De nem sok köszönet volt az ülésben, mert Morgó állandóan morgott, Vidor nevetgélt, Szundi elaludt, Szendi nem merte megmondani a véleményét, Kuka meg hiába akarta, nem tudta. Elhalasztották a döntést jövõ szerdára.
Újra összeültek. Tudor kész tervet hozott: fehér ruhát varrjanak Hófehérkének, rövid ujjút, kis körgallérral, elöl négy gombbal - a gombok legyenek pirosak. Morgó szerint ez egy marhaság. Hófehérkén nem mutat jól a fehér, legyen a ruha kék, hosszú ujjú, nagygalléros, elöl nem négy, hanem hat gombbal, de azok legyenek fehérek. Nem volt nagy vita, mert Szundi elaludt, Vidor nevetgélt, Kuka nem tudta megmondani a véleményét, Szendi meg nem merte. Tudor úgy döntött, hogy csütörtökön újra tárgyalják a kérdést, bár közben már elmúlt Hófehérke születésnapja.
Csütörtökön - ha lehet - a vita még élesebb volt. Tudor ugyanis hajlandónak mutatkozott némi engedményre a ruha színét illetõen, de ragaszkodott a kis körgallérhoz. Morgó viszont mereven kötötte magát a hosszú ujjakhoz. Szundi egy pillanatra felébredt és követelte a nagy rávarrott zsebeket, bár nemigen tudta, hogy mirõl van szó. Hapci pedig két tüsszentés közben megjegyezte, hogy a nadrágkosztüm a divat. Tudor gyorsan berekesztette az ülést.
Másnap minden bizottsági tag írásban megkapta az elõzõ ülés vitája alapján a Határozatot. Ebben pontosan le volt fektetve mindenkinek a tennivalója. Ki varrja a körgallért, ki az ujjakat, ki szabja az anyagot és ki férceli össze. Testvériesen megosztva minden nehéz munkát. Nem volt már vita, csak munka, de sok. Két nappalt és két éjjelt dolgoztak, míg elkészültek Hófehérke ruhájával.
A ruha elöl fehér, hátul kék volt. Bal ujja rövid, jobb ujja hosszú. A gallér egy nagy méretû kis körgallér volt, szögletesre szabva. Egyik oldalán nagy rávarrott zseb, egy fél övvel. A ruha elején tizenkét gomb, hat fehér és hat piros.
Csak az volt a szerencse, hogy Hófehérke közben elköltözött.

Tartalomjegyzék   Következõ rész: Fusi