OKTATÁS


TDK munka

Népegészségtani Intézet

 

 

Tudományos diákköri felelős:

Dr. Papp András egyetemi docens

Telefon:

06-62-545-119; belső: 2870

Email:

papp.andras@med.u-szeged.hu

Az Intézet honlapja:

http://web.med.u-szeged.hu/puhe/

 

 

 

 

Választható TDK témák (2017/2018):

 

 

Témavezető:

Cím:

 

 

 

 

Dr. habil. Paulik Edit PhD

Különböző dohánytermékek használata, az

tanszékvezető egyetemi docens

ártalmak ismerete és a leszokás

 

támogatással kapcsolatos attitűdök a

 

szociális és egészségügyi szférában

 

(Consumption of various tobacco products,

 

knowledge of their harmful effects and

 

attitudes toward cessation in social and

 

health care related staff)

 

 

Dr. habil. Paulik Edit PhD

Ikerterhesség, ikerszülés epidemiológiája

tanszékvezető egyetemi docens

(Epidemiology of twin pregnancy and

Prof. Dr. Orvos Hajnalka PhD

delivery)

 

egyetemi tanár, SZTE ÁOK Szülészeti és

 

Nőgyógyászati Klinika

 

 

 

Dr. habil. Paulik Edit PhD

Az életminőség mérése különböző

tanszékvezető egyetemi docens

betegcsoportokban. (Measuring quality of

Dr. Máté Zsuzsanna PhD

life among various patients)

 

egyetemi adjunktus

 

 

 

Dr. Molnár Regina PhD

Karrier- és családtervek férfi orvosok és

egyetemi adjunktus

orvostanhallgatók körében (Career and

 

family plans among male physicians and

 

medical students)

 

 

Dr. Molnár Regina PhD, egyetemi

A digitális orvoslás lehetőségei és korlátai –

adjunktus

orvostanhallgatók preferenciái

Dr. Fejes Zsuzsanna PhD, Affidea

(Opportunities and limitations of digital

medicine)

Diagnosztika – Szeged

 

 

 

Dr. Horváth Edina PhD, egyetemi adjunktus

A magyar lakosság halandóságának

 

vizsgálata különböző elemző epidemiológiai

 

módszerekkel (Investigation the mortality of

 

the Hungarian population with different

 

analytical epidemiological methods)

 

A különböző egészségfejlesztési programok

 

megvalósítása és hatékonysága

 

Magyarországon (Implementation and

 

effectiveness of health promotion programs

 

in Hungary)

 

 

Dr. Szabó Andrea PhD, egyetemi adjunktus

Az antibiotikumok használatával

 

kapcsolatos lakossági és szakmai attitűd,

 

vélemények és ismeretek (Attitude, opinion

 

and knowledge about the usage of

 

antibiotics among health care professionals

 

and general professionals)

 

 

Dr. Lukács Anita PhD, egyetemi adjunktus

Csongrád megyei egyetemi hallgatók

 

egészségi állapotának jellemzése

 

(Description of the health status of

 

university students in Csongrád county)

 

 

Dr. Máté Zsuzsanna PhD

Fertőző betegségekkel kapcsolatos

egyetemi adjunktus

ismeretek és attitűdök különböző lakossági

 

csoportokban (Knowledge and attitudes

 

about infectious diseases among various

 

groups of population).

 

Okos eszközök és alkalmazások

 

elterjedése az egészségfejlesztésben

 

(Smart devices and apps in health

 

promotion)

 

 

Dr. habil. Papp András PhD

A kereskedelemben kapható különféle

egyetemi docens

összetételű ásványvizek lehetséges hatása

 

néhány gyakori krónikus betegségben.

 

(Possible effect of commercially available

 

mineral waters of various compositions in

 

certain abundant chronic diseases).

 

 

Dr. Vezér Tünde PhD, egyetemi docens

Vakcinációs védettség és befolyásoló

Dr. habil. Paulik Edit PhD

tényezőinek vizsgálata az egyetemi

dolgozók és hallgatók körében.

tanszékvezető egyetemi docens

(Investigation of vaccination protection and

 

 

its influencing factors among employees

 

and students of University of Szeged)

 

 

Dr. Vezér Tünde PhD, egyetemi docens

A délkelet-magyarországi lakosság higiénés

Dr. Lukács Anita PhD, egyetemi adjunktus

műveltsége. (Hygienic literacy of the South-

East Hungarian population)

 

 

Immunizációs hajlandóság és befolyásoló

 

tényezőinek vizsgálata a Szegedi

 

Tudományegyetem hallgatói körében.

 

(Investigation of immunization willingness

 

and its influencing factors among students

 

of University of Szeged)

 

 

Dr. Vezér Tünde PhD, egyetemi docens

A járványügyi szempontból kiemelt

Dr. Müller Anna PhD, mestertanár

munkakörben dolgozók higiénés

műveltsége dél-kelet Magyarországon.

 

 

(Hygienic literacy of persons in jobs of

 

especial epidemiological importance in

 

South-East Hungary)

 

Oltási hajlandóság és befolyásoló

 

tényezőinek vizsgálata a dél-kelet

 

magyarországi egészségügyi dolgozók

 

körében. (Investigation of vaccination

 

willingness and its influencing factors

 

among healthcare workers in South-East

 

Hungary)