KUTATÁS


Epidemiológiai Munkacsoport


A Népegészségtani Intézet folyamatosan végez olyan populációs szintű vizsgálatokat, amelyek célja az adott területen élő népesség egészségi állapotának és az azt meghatározó tényezőknek a feltárása.

A munkacsoport tagjai:

 • Dr. Paulik Edit PhD egyetemi docens
 • Dr. Müller Anna PhD mestertanár
 • Dr. Molnár Regina PhD adjunktus
 • Dr. Petrovski Beáta Éva PhD adjunktus, fiz. n. szab.
 • Erdős Csaba szociológus
 • Dr. Maróti-Nagy Ágnes tanársegéd, GYES
 • Gera Imre informatikus

A munkacsoport kutatási tevékenysége

 • Az orvosi pályaszocializáció és hatása a hivatásbeli, családi szerepek kialakulására (2002-2008) » Bővebben...
 • A dél-alföldi régió lakosságának szociális helyzete és egészségi állapota (2003-2004) » Bővebben...
 • Az egészségügyi ellátás igénybevétele és az életminőség kapcsolata Csongrád megyei kistelepüléseken élők körében (2004-2005) » Bővebben...
 • Hosszú távú egészségfejlesztési program lehetőségei bölcsődés és óvodás korú gyermekek körében (2004-2005) » Bővebben...
 • Az általános iskolai tanulók táplálkozási szokásainak és táplálkozással kapcsolatos ismereteinek jellemzői (2005-2008) » Bővebben...
 • Az életminőség és az egészségügyi ellátással kapcsolatos igények település-specifikus jellemzői (2005-2008) » Bővebben...
 • Várandós nők egészségi állapota és életmódja (2006-2008) » Bővebben...
 • Környezeti eredetű expozíciók szerepe óvodás korú gyermekek egészségi állapotának alakításában Szegeden (2007-2009) » Bővebben...
 • A rendszeres testedzés hatása az egészségi állapotra és az egészségmagatartásra – sportág-specifikus jellemzők (2006- ) » Bővebben...
 • A magyar-román határ mentén élő lakosság szociális és egészségügyi helyzete (2006-) » Bővebben...
 • Integráció egészségszociológiai vonatkozásainak vizsgálata a Szegeden tanuló külföldi középiskolások körében (2006- )» Bővebben...
 • Az osteoporosis epidemiológiai jellemzői középkorú nők körében (2007- ) » Bővebben...
 • Daganatos betegek életmódja és életminősége (2008- ) » Bővebben...
 • Különböző életkorú lányok szexuális viselkedése és egészségi problémái összefüggése (2008- ) » Bővebben...
 • Az egészségi állapot és a társadalmi helyzet összefüggései a dohányzással és a dohányzásról való leszokással (2008- ) » Bővebben...

Intézet Dóm tér Intézetünk homlokzata