Stáb
Boldogkői Zsolt
Duda Ernő
Szabad János
Mink Mátyás
Habil, az MTA doktora
Habil, az MTA doktora
Habil, az MTA doktora
PhD
Tanszékvezető egyetemi tanár
Egyetemi tanár, professor emeritus
Egyetemi tanár, professor emeritus
Egyetemi docens
Belecz István
Tombácz Dóra
Petkovits Tamás
Prazsák István
PhD
PhD
Egyetemi adjunktus
Egyetemi adjunktus
Egyetemi tanársegéd
Egyetemi tanársegéd
Tanulmányi felelős
Magyar és angol nyelvű képzés
Tanulmányi felelős
Német nyelvű képzés
PUBLIKÁCIÓK
Csabai Zsolt
Szűcs Attila
PhD
Tudományos segédmunkatárs
Tudományos munkatárs