GARAMYCIN SZIVACS HASZNÁLATA A RECTUM EXSTIRPATIOK UTÁN A PERIANALIS RÉGIÓBAN

Nagy András Péter, Maráz Ferenc, Kecskés István, Lengyel János, Darabos Judit, Soós Károly

Semmelweis Kórház, Általános Sebészet, Kiskunhalas

A rectum exstirpatiok után a kismedencében kialakult üreg, illetőleg a perianalis régió a gondos mechanicus tisztítás, vérzéscsillapítás, drainálás és szívás után is sok esetben váladékozik, illetőleg előfordul, hogy suppuratio miatt fel kell tárni. Az elmúlt öt évben 85 esetben végeztünk rectum exstirpatiot, amikor is a perianalis régió zárásakor a szövetekbe Garamycin szivacsot helyeztünk. Ennek eredményeképpen összesen öt alkalommal volt septicus szövődményünk (váladékozás, fistula képződés, suppuratio), feltárást egy esetben sem kellett végeznünk. Ez lényegesen jobb, mint az előző időszakokban előforduló szövődmény arány (15%). Ennek alapján javasoljuk a Garamycin szivacs használatát annak ellenére, hogy tudjuk, a költségeket megemeli, viszont a szövődmények csökkentésével ez megtérül.
 
 

A CEA SENSITIVITÁSA A MÁJMETASTASISOK PROGNOSTIZÁLÁSÁBAN VASTAGBÉL - VÉGBÉL DAGANAT MIATT OPERÁLT BETEGEKBEN

Budai L., Mecseky L., Hejjel L., Gál I.

Bugát Pál Kórház Sebészeti Osztály, Gyöngyös

A szerzők az elmúlt 10 évben 406 beteget operáltak a vastagbél-végbél rosszindulatú daganatos megbetegedése miatt. Közülük 52 (12,8%) betegnek már az első megjelenéskor kimutatható májáttéte volt, míg további 15-nek (3,69%) a radikális daganat eltávolítást követően tudtak képalkotó módszerrel igazolni. Retrospective azt a kérdést vizsgálták, hogy a protokoll szerinti rendszerességgel végzett CEA vizsgálatok alkalmasak-e a májáttétek valószínűsítésére. Valamennyi betegben a műtét előtt, majd azt követően 3 és 6 havonta történtek CEA meghatározások, az egyidejűleg végzett morfológiai diagnosztika mellett.
Az adatokat emelezve megállapították: 1./ A már májáttétet is adó colo-rectalis daganatok esetén igen magas, átlagos 50-szeres CEA értékek észlelhetőek. 2./ Meglévő májmetastasis esetén a primer daganat eltávolítását érthetően nem követi CEA érték csökkenése, sőt lassú emelkedés is megfigyelhető.3./ Az előzőekben végzett radikálisnak vélt daganateltávolítás után kialakult májáttét eltávolítását nem követte minden esetben a CEA érték csökkenése.4./ Radikálisnak vélt daganateltávolítást követően, amennyiben a CEA praeoperatíve norm. tartományban volt, és az utánkövetés során kismértékű emelkedést tapasztaltunk (9-12 ng/ml) a beavatkozást követő 8 hónap múlva májmetastasisokat tudtunk detectálni.5./ Azon betegekben, ahol radikális műtétet követően a CEA normál tartományba került, majd 3 hónap múlva 9-12 ng/ml-es emelkedést mutatott az előzőekhez hasonlóan 8 hónap múlva a májmetastasisok kimutathatóak voltak. , 6./ Ugyancsak fokozott a veszélye a májáttétek kialakulásának, amennyiben a primer daganat eltávolítását nem követi a CEA csökkenése, ill. a kontroll CEA magasabb, mint a praeoperatíve mért érték. Következtetéseik alapján úgy vélik, hogy a rendszeres CEA vizsgálat alkalmas segítség az onkológiai staging megállapításához, a májmetastasisok valószínűsítéséhez
 
 

VASTAGBÉLRÁK NYIROKCSOMÓ STATUSÁNAK MEGHATÁROZÁSA, A VITALIS FESTÉS ESETLEGES SZEREPE.

Vajda Kornél, Baltás Béla, Cserni Gábor, Svébis Mihály

Megyei Kórház Kecskemét, Általános Sebészet és Patológia

A szerzők feldolgozták az 1998-ban colorectalis carcinomával operált 80 esetüket a talált nyirokcsomók száma és a Dukes szerinti stádiumok alapján. Az esetek fele Dukes A és B stádiumú volt. Dukes A stádium esetén, jobb oldali tumoroknál átlagosan 3,5, míg rectum tumoroknál 3,8 nyirokcsomót találtak. Dukes B tumoroknál, jobb oldali műtétnél 13, bal oldaliaknál 10,5 és rectum tumoroknál pedig 8 nyirokcsomót sikerült vizsgálni. Dukes C stádiumban, jobb oldali tumoroknál 13,5, bal oldaliaknál 7,7 és rectum tumoroknál 9,7 nyirokcsomót. Az irodalom minimum 10, 12 de helyenként 17 nyirokcsomó vizsgálatát tartja szükségesnek a megbízható stádium kimondásához. Felmerül a kérdés, hogy a 40 Dukes A és B stádiumú tumornál elégséges volt-e a vizsgált nyirokcsomók száma a nyirokcsomó negativitás kimondásához. A szerzők az emlőtumorok és melanoma analógiájára elkezdték a vitális festés alkalmazását, azt remélve, hogy segítik a patológust a nyirokcsomók kinyerésében és esetlegesen sikerül az őrszem nyirokcsomó megtalálása. 2 ml Patent Blau festéket fecskendeztek subserosusan a tumor köré, majd a speciment az eltávolítás után fixálatlanul küldték a patológushoz, aki azonnal eltávolította a talált nyirokcsomókat. 26 betegen alkalmazták eddig, 18 colon és 8 rectum műtétnél. Dukes C stádiumú volt 14 és Dukes B 12. Colon tumoroknál átlagosan 4 , rectum tumoroknál 5,8 megfestődött nyirokcsomót találtak, míg kékre nem festődött nyirokcsomó colon tumoroknál 14 és rectum tumoroknál 7 volt átlagosan. A 14 Dukes C stádiumú betegből 9-nél volt predictív az eredmény, azaz a kék nyirokcsomóban is volt áttét, és ebből 2 alkalommal csak a kék nyirokcsomóban volt az áttét. Egy vizsgálat kezdeti eredményeiről számolnak be a szerzők, de a módszer segítség lehet a pontosabb stádium meghatározásában és ezzel a megfelelő onkológiai kezelési mód kiválasztásának.
 
 

KÜLÖNBÖZŐ TIPUSÚ VASTAGBÉL-ANASTOMOSISOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE

Papp Zoltán, Szalai László, Csanády György, Czakó Tamás, Assefa Abebe,Petri István

Csongrád Megyei Önkormányzat Területi Kórháza Szentes, Sebészeti Osztály.

1979. január l-től – l999. január l-ig l229 beteget operáltak colorectalis megbetegedés miatt. Colon műtétek során 42O, rectum műtéteknél 55, összesen 475 anastomosist készítettek. Az ileotransversostomiák száma l6O (insuffitientia: 5, mortalitás 9), colo-colostomát 26O (insuffitientia: 6, mortalitás 6) míg rectum anastomosis 55 esetben (insuffitientia: l, mortalitás 2) készítettek. Varratelégtelenség l2 esetben fordult elő (2,7%). Sebészi szövődmény 55 (ll,5%), nem sebészi szövődmény 48 (lO,l%), összesen lO3 (2l,7%) volt. l7 beteget vesztettek el (3,3%). Ismertetik a kézi és gépi anastomosissal szerzett tapasztalataikat.
 
 

A RECTUMTUMOROK PRAEOPERATIV SUGÁRTHERÁPIÁJÁVAL SZERZETT KEZDETI TAPASZTALATAINK

Markó László, Vajda Kornél *, Gábor Gabriella, Svébis Mihály *, Baltás Béla *, Szűcs Miklós

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Onkoradiológiai Központ (vezető főo: Szűcs Miklós), Sebészeti Osztály (oszt. vez. főo:Baltás Béla )* Kecskemét

A colorectalis carcinomák halálozása Magyarországon mindkét nemben a tüdő -, ill. az emlőrák mögött a második helyen áll. A rectum carcinomák localis recidiva arányát 5-55 %-ra becsülik, távoli áttétet 7,7-26,1 %-ban ad. A “sebész társadalomban” nincs kikristályosodott vélemény, hogy maga a korrekt resectio, vagy azt kombinálva sugártherápiával érhető-e el a recidivák arányának csökkenése, a túlélés növelése ill. a jobb életminőség. A praeop. sugárth. standard kezelésként elfogadott rectumtumorok esetén. Kecskeméten a Sebészeti Osztály – kihasználva az Onkoradiológiai Központ adta lehetőségeket- 35 operabilis rectumtumoros betegénél alkalmazott műtét előtti sugárth-t. A staging vizsgálatokba minden betegnél beletartozott a rectalis USG és kismedencei CT. 24 betegnél a tumor átlépte a rectum falat és megnagyobbodott nyirokcsomókat észleltek. 20 beteg 20 Gy összdózist kapott praeop, 10 beteg 32 Gy-t 5 ill. 8 alkalommal 4 Gy frakciódózissal 18 MV foton energiájú opponáló vagy direkt PA kismedencei mezőből. A sugárth. rovására írható szövődményt nem észleltek. A részletes hystológiai leletek alapján 12 betegnél downstage volt észlelhető. Adjuvans sugár és kemoth-t is alkalmaztak. Az Onkológiai Protokoll ajánlása szerint történik betegeik követése.
 
 

A MESENTERIUM JÓINDULATÚ DAGANATAI MIATT OPERÁLT ESETEINK

Szabó L., Bálint A., Gál I.

Bugát Pál Kórház Sebészeti Osztály, Gyöngyös

A mesenterium elsődleges daganatai a ritkán előforduló elváltozások közé tartoznak. Az irodalomban általában 1-2 esetről számolnak be. A diagnózis felállításában a közlemények döntő szerepet tulajdonítanak az UH és CT vizsgálatnak.A szerzők sebészeti osztályán 10 év alatt végzett közel 16500 műtét között 6 esetben került sor elektív műtétre a mesenteriumban elhelyezkedő daganat miatt. A praeoperatív diagnózist mindhárom esetben hasi UH. és/vagy CT vizsgálat biztosította. A műtétek során 4 esetben mesenterialis cysta, 2 esetben fibroma került eltávolításra. Három betegben bélresectio vált szükségessé. Három esetben diagnosztikus laparoscopia történt, és az egyik betegben a cysta exstirpatioját laparoscopos úton végeztük el. A szerzők az eseteket ritkaságuk mellett a választandó műtéti megoldás típusa miatt tartják bemutatásra érdemesnek. Felhívják a figyelmet a laparoscopos technika jelentőségére az intraoperatív diagnosztikában és a műtét kivitelezésében
 
 

BENIGNUS GYOMORDAGANATOK SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

Baltás Béla, Vajda Kornél, Cserni Gábor*

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Sebészeti Osztály és Patológiai Osztály*

A benignus gyomordaganatok viszonylag ritkán fordulnak elő, az összes gyomortumor 3 %-át képezik. Kiindulhatnak a gyomor hám elemeiből, valamint a gastrointestinalis stroma állományából (GIST). A tumor elhelyezkedésétől függően legtöbbször gastro-intestinalis vérzést, bizonytalan epigastriális fájdalmat, hányást okozhat. Gastroscopia, illetve gyomor röntgen biztosítja a diagnózist a legtöbb esetben, de esetenként CT vizsgálatra is szükség lehet az exophiticus daganat növekedő nagyságának megállapítására. A daganatok kezelésében a sebészi terápiát részesítjük előnyben: a tumor enucleatiója, vagy a daganatos gyomorfal parciális resectiója a legtöbbször alkalmazott sebészi eljárás. A minimálisan invazív sebészi technika megjelenése új, kitűnő eljárást jelentett ezen daganatok sebészi kezelésében. Osztályunkon az elmúlt 3 év során 5 beteget kezeltünk benignus gyomortumorral. A tumor 1 betegen teljes duodenum elzáródást, 1 esetben nyelési panaszokat, 1 betegen súlyos gastrointestinalis vérzést, 2 betegen tapintható rezisztencia formájában jelentkezett. Két betegen a tumort minimálisan invazív technikával ( enucleatio, illetve tumor resectio ), a másik 3 esetben hagyományos sebészi technikával ( enucleatio, illetve parciális resectio ) távolítottuk el. A műtétek után a betegek gyógyultan távoztak a kórházból. A szövettani vizsgálat egy betegen hyperplasiogen polypot, a többi esetben gastro-intestinalis stromalis tumort igazolt.